Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen ska reformeras för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska reformeras för att på ett bättre sätt ge stöd till arbetslösa och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara statlig och nationellt sammanhållen. Matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer, inklusive ideella aktörer. Utgångspunkten för reformen är att det ska finnas likvärdiga tjänster hos fristående aktörer i hela landet. Reformeringen ska ske ordnat och etappvis. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022.

Reformeringen har väckt frågor kring kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken inom ramen för LOV och LOU eller då det uppstår situationer med konstaterat otillräckligt tillhandahållande av arbetsmarknadspolitiska tjänster.

Kommunerna tar idag ett stort ansvar genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.