eSamverkan

eSamverkan är en överenskommelse om att agera för gemensam utveckling genom digitalisering.

De samverkande parterna är för närvarande Region Västernorrland och kommunerna: Härnösand, Kramfors, Nordanstig, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.

Vi kraftsamlar och använder våra gemensamma kompetenser och resurser för att offensivt följa det digitala stödets möjligheter att bidra till välfärdsutvecklingen. Det gör vi genom samarbete, samverkan och lärande. Samverkan och lärande bygger vår kollektiva förmåga, samarbete är vår samhandling i görandet. Vi är öppna för nya samarbeten och partners.

Digitalisering en förutsättning för samhällsutveckling
Visionen för den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020–2030 (RUS) syftar till att Västernorrland ska vara en plats som har attraktivitet, där människor vill leva och verka.

Digitalisering är en av flera pusselbitar för att uppnå visionen.

Vår nationella digitaliseringsstrategi anger riktningen för regeringens digitaliseringspolitik. För att nå det övergripande målet om ett hållbart digitaliserat Sverige innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

I Västernorrland har vi kommit överens om en regional digital agenda (REDA) som vårt sätt att realisera den nationella digitaliseringsstrategin i relation till den regionala utvecklingsstrategin.

En förutsättning för att bidra till förverkligandet av de nationella och regionala strategierna är att vi agerar tillsammans som ett större vi

Digitaliseringsrådet
Digitaliseringsrådet är eSamverkans strategiska råd som samordnas av kommunförbundet Västernorrland. Samtliga organisationer som ingår i eSamverkan företräds av en person i digitaliseringsrådet.

Digitaliseringsrådet identifierar gemensamma fokusområden genom att fånga behov, initiera, prioritera och stödja åtgärder som är bra för många.

Godkänn YouTube-cookies för att spela upp det här videoklippet. Genom att acceptera kommer du åt innehåll från YouTube, en tjänst som tillhandahålls av en extern tredje part.

YouTubes sekretesspolicy

Om du accepterar detta meddelande kommer ditt val att sparas och sidan kommer att uppdateras.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.