Kommunförbundet Västernorrland / Samverkansområden / Länssamverkan inom kultur och fritid

Länssamverkan inom kultur och fritid

Kultur och fritid är viktiga dimensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Kultur och fritidssektorns står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Kultur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Kulturforum

Kulturforum är ett politiskt samrådsorgan för kulturfrågor. Genom Kulturforum Västernorrland samverkar regionens kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Region Västernorrland kring frågor som rör regional kultur, konst och kulturarv, för att tillsammans stärka och utveckla Västernorrlands kulturliv.

Ordförandeskapet i Kulturforum växlar mellan kommunerna och Region Västernorrland med två års intervall. När kommunerna innehar ordförandeskapet ansvarar Kommunförbundet Västernorrland för Kulturforums sekretariat.

Kulturforums presidium

 • Eva Sonidsson (S), ordförande
 •  Hans Backlund (S) RVN vice ordförande
 •  Birgitt Mårtenzon (sjvp) RVN sjvp

Kulturforums möten 2022

 • 18 februari
 • 22 april
 • 20 maj
 • 23 september
 • 30 november

Kulturforums presidium 2022

 • 4 februari
 • 1 april
 • 6 maj
 • 11 september
 • 11 november

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Åsa Claeson-Nordin

Samordnare: Kultur & Fritid och Arbetsmarknadspolitik

Mobil: 070-216 29 89