Äldre

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik. Socialtjänsterna ska medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar utvecklingsinsatser för att utveckla arbetet inom äldreområdet. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands. Huvuduppdraget är att stödja kommunernas förmåga att utveckla en säker och samordnad vård och omsorg för de äldres välbefinnande och värdighet.

Andra viktiga delar är att samordna nätverk där medarbetare från kommunerna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete. Samordnaren stödjer även utveckling och införande av systematisk verksamhetsuppföljning och skapar bättre förutsättningar för god äldreomsorg i länet.

Just nu vill vi också tipsa om vår äldrekonferens Esthers släktträff som sändes den 27 oktober, läs mer här:
Esthers Släktträff 2022

Samverkan vid hemgång från sluten hälso-/sjukvård

För att säkerställa en trygg och säker hemgång för brukare/patienter genomför vi, i samverkan med Region Västernorrland, grund- och fördjupningsutbildningar. Utbildningarna vänder sig till vård- och omsorgspersonal i länet.

Här kommer snart information om SIP (samordnad individuell plan)

Demens

I samverkan med Region Västernorrland utvecklar vi demensvården i länet. Just nu pågår ett arbete med att besvara en nationell remiss från Socialstyrelsen gällande målnivåer till personer med demens.

Trygg och nära vård

Inom området Trygg och nära vård samverkar vi brett tillsammans med länets kommuner och Region Västernorrland. Det övergripande syftet med samverkan är att förflytta vården “närmare” medborgaren och mer utgå från varje persons enskilda behov.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Carina Magnusson

Utvecklingssamordnare: Äldreomsorg och Hälso-/sjukvård

Mobil: 070-570 56 98