Esthers släktträff 2022

Esthers släktträff är en årlig nationell konferens med fokus på den äldre människans hälsa, nu kan du anmäla dig till årets konferens, som bland annat går in på våld i nära relationer, demens och palliativ vård.

Nu är det dags! Välkommen att anmäla dig till Esthers släktträff 2022 – en livestreamad digital sändning från Kommunförbundet Västernorrland.

Under dagen får du både ta del av goda exempel och lyssna på personer som jobbar, forskar eller utbildar inom demens, våld i nära relationer och palliativ vård.

Årets tema för konferensen är tillit-trygghet-trend, som bland annat kommer beröras inom områdena:

  • Våld i nära relationer
  • Demens
  • Palliativ vård

Bra att veta

Vi riktar oss till de äldre, deras närstående, vård- och omsorgspersonal i olika funktioner och på olika nivåer, samst chefer och beslutsfattare. Yrkesverksamma betalar 300 kronor, för privatpersoner är det gratis.

Läs programmet: Esthers släktträff
Anmälan: Anmäl dig på din kurs

Mer på temat äldre:

Samverkan vid hemgång från sluten hälso-/sjukvård

För att säkerställa en trygg och säker hemgång för brukare/patienter genomför vi, i samverkan med Region Västernorrland, grund- och fördjupningsutbildningar. Utbildningarna vänder sig till vård- och omsorgspersonal i länet. Här kommer snart information om SIP (samordnad individuell plan)

Trygg och nära vård

Inom området Trygg och nära vård samverkar vi brett tillsammans med länets kommuner och Region Västernorrland. Det övergripande syftet med samverkan är att förflytta vården “närmare” medborgaren och mer utgå från varje persons enskilda behov.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.