FoU – Övriga publikationer

Här hittar du vetenskapliga artiklar och andra publikationer relaterade till vår verksamhet där någon av FoU Västernorrlands medarbetare varit författare eller medförfattare. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss! Eller kanske du egentligen letar efter våra rapporter? De hittar du här.

2013

Older family carers in rural areas

– experiences from using caregiver support services based on Information and Communication Technology (ICT).
Blusi, M., Asplund, K., & Jong, M. (2013). European Journal of Ageing. (DOI) 10.1007/s10433-013-0260-1

2011

Svenska psykiatrireformen i ett nordiskt perspektiv

Artikel av David Rosenberg m.fl. publicerad i Socialmedicinsk Tidskrift. Diskuterar vård, stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Deconstructing Digital Natives: Young People, Technology and the New Literacies

(2011). London & New York: Routledge. Edited by Michael Thomas, University of Central Lancashire, UK.
Medförfattare: Rolf Dalin
Boken är en internationell översikt över försöken att definiera generationen ’digitalt infödda’, vilket skulle motsvara de som är födda på 80-talet eller senare, och som anses vara konstant internetuppkopplade och som fisken i vattnet med alla nya informationstekniker som kommer slag i slag. Zimic och Dalins kapitel handlar om hur ungdomars känsla av delaktighet i informationssamhället hänger ihop med vilka tjänster och tekniker de vanligen använder på internet.

Två kapitel i lärobok

Hillborg, H. (2011). Case management – ett arbetssätt inom socialpsykiatrin, I T. Strandberg (red) Förhållningssätt och möten. Arbetsmetoder i social omsorg (s.239-254). Lund: Studentlitteratur
Rönnbäck, E. (2011). Att bedöma behov och fatta beslut om bistånd, I T. Strandberg (red) Förhållningssätt och möten. Arbetsmetoder i social omsorg (s.43-73). Lund: StudentlitteraturTitel: Förhållningssätt och möten. Arbetsmetoder i social omsorg.
Författare: Tomas Strandberg (red)
Utgivningsår: 2011
Lund: StudentlitteraturBoken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och omsorg och kan beställas på Studentlitteratur.

2010

Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor

– Enkätundersökning bland sjuksköterskor och chefer, våren 2010
Författare: Madeleine Blusi medförfattare i samverkansgrupp med Sveriges Kommuner och Landsting, Lunds universitet, Sophiahemmet Högskola, Mittuniversitetet, Region Skåne, kommunförbund i Skåne, Jämtlands, Västernorrlands och Stockholms län samt landsting i Jämtlands, Västernorrlands och Stockholms län.
Förlag: SKL
Utgivningsår: 2010
ISBN-13: 978-91-7164-612-5

Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen

Hillborg, H. (2010) Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas perspektiv. Doktorsavhandling, Örebro Universitet. Institutet för Handikappvetenskap (IHV)

Två studier av organiseringens betydelse för anställdas arbetsvillkor och hälsa

Bolin, M., Höckertin, C. & Marklund, S. (2010) Organizational effects on working conditions and health, in Marklund, S. & Härenstam, A. (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No 5 2010.

Bolin, M. & Höckertin C. (2010) Organiseringens betydelse för sociala relationer, i Härenstam, A. & Bejerot, E. (eds.) Sociala relationer i arbetslivet, Malmö: Gleerups förlag.

Utvärdering av ACTION; anhörigstöd i glesbygd

Anhörigstöd i form av IT-baserade kommunikationstjänster kan bidra till att stärka välbefinnandet hos äldre anhörigvårdare.
Författare: Ingela Bergström, Madeleine Blusi & Catharina Höjer.
Rapport nr: 10210.
Publicerad av Hjälpmedelsinstitutet.

Psykiska funktionshinder i samhället; Aktörer, insatser, reformer

Bok som delvis ägnas åt en studie som FoU Västernorrland har genomfört om biståndshandläggning.
Författare: David Rosenberg, Rafael Lindqvist och Urban Markström. Gleerups bokförlag.

2007

Biståndshandläggning och handlingsutrymme – från ansökan till beslut i äldreomsorgen

Författare: Margareta Lindelöf & Eva Rönnbäck
Studentlitteratur 2007

2005

Att fördela bistånd. Om handläggningprocessen inom äldreomsorgen.

Författare: Margareta Lindelöf & Eva Rönnbäck
Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete (akademisk avhandling). No 41, 2004

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.