Metodstöd – HAP

Länets socialtjänster har via Kommunförbundet Västernorrland utbildningar inom metoden. Datum för anmälan läggs ut på Kommunförbundets sida under kurs och konferens. HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för personer som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de fått försämrade tanke- och minnesfunktioner.

Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när man slutar. Det tar ca 6-8 veckor, uppdelat på 18 sessioner, och är uppdelat i tre steg som alla griper in i varandra. Programmet genomförs individuellt, tar sin start i att behandlare och klient har bedömt att insatsen är adekvat samt att klienten har bestämt sig för att vara drogfri under den tid han eller hon deltar i programmet. En fortsatt behandlingskontakt ska också kunna erbjudas efter avslutat program.

Teoridelen av utbildningen hålls under tre tillfällen då en grund ges för att sätta igång med haschbehandling. Mellan dag 2 & 3 börjar man arbeta praktiskt med programmet. Därefter ingår metodstöd vid fyra halvdagar som fokuserar på det egna arbetet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Camilla Carpholt

Utvecklingssamordnare: Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Mobil: 073-038 77 63