Systematisk uppföljning

Att följa upp sin verksamhet på ett systematiskt sätt innebär att samla in data om verksamheten för att sedan analysera resultatet och göra förbättringar utifrån det som kommit fram. Det är en viktig beståndsdel av ett kunskapsbaserat arbetssätt. Och det är inte särskilt svårt eller komplicerat!

Vi stöttar verksamheterna i att utveckla systematisk uppföljning, på olika sätt. När det gäller den individbaserade systematiska uppföljningen arbetar vi enligt LOKE-metoden samt har ett datastöd för uppföljningssystem som verksamheterna kan få tillgång till. Om din verksamhet står inför utmaningar som rör systematisk uppföljning, kontakta oss så hjälper vi till.

LOKE – Lokal evidens

LOKE står för LOKal Evidens och är en teoretisk modell för individbaserad uppföljning med fokus på verksamhetsutveckling. Via LOKE går det att följa upp vilken målgrupp verksamheten har, vilka insatser individerna får och hur resultaten blir av olika insatser, för olika målgrupper. En analys av insamlat material ger en bra grund för att utveckla verksamheten.

Nationellt prioriterat

Intresset för och behovet av uppföljning inom socialtjänsten är fortsatt stort och en förutsättning för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom partnerskapet.

Regionala exempel

Här kan du inom kort läsa mer om hur verksamheter i Västernorrland arbetar med systematisk uppföljning och få tips på hur du själv kan börja. Här kommer det även snart information för dig som redan arbetar med ett uppföljningssystem med hjälp av Netigate.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Anna Jakobsson Lund

Utredare

Mobil: 073-036 37 41