Systematisk uppföljning

Att följa upp sin verksamhet på ett systematiskt sätt innebär att samla in data om verksamheten, för att sedan analysera resultatet och göra förbättringar utifrån det som kommit fram. Det är en viktig beståndsdel av ett kunskapsbaserat arbetssätt. Och det är inte särskilt svårt eller komplicerat!

Vi stöttar verksamheterna i att utveckla systematisk uppföljning, på olika sätt. När det gäller den individbaserade systematiska uppföljningen arbetar vi enligt LOKE-metoden samt har ett datastöd för uppföljningssystem som verksamheterna kan få tillgång till. Om din verksamhet står inför utmaningar som rör systematisk uppföljning, kontakta oss så hjälper vi till.

InSurvey – nytt uppföljningsverktyg

Vi har nu bytt uppföljningsverktyg. Från och med hösten 2023 är det verktyget InSurvey som används för att samla in och bearbeta data i de uppföljningar som vi stödjer. Alla uppföljningar har kvar sin gamla data, och möjligheterna till bearbetning är de samma eller bättre i det nya systemet. Vill du veta mer om förändringen, kontakta Anna Jakobsson Lund.

Nationellt prioriterat

Intresset för och behovet av uppföljning inom socialtjänsten är fortsatt stort och en förutsättning för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Systematisk uppföljning är ett prioriterat område både i länet och nationellt. Mer information om det finns på Kunskapsguiden.

Regionala exempel

Här kan du inom kort läsa mer om hur verksamheter i Västernorrland arbetar med systematisk uppföljning och få tips på hur du själv kan börja. Här kommer det även snart information för dig som redan arbetar med ett uppföljningssystem med hjälp av oss.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Anna Jakobsson Lund

Samordnare för systematisk uppföljning

Mobil: 073-036 37 41