Vård- och omsorgscollege

Välkommen till Vård- och omsorgscollege Västernorrland! Vård- och omsorgscollege är en nationell förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. För att ingå i Vård- och omsorgscollege krävs en regional certifiering utifrån sju kriterier. Idag ingår 22 regioner, vilket omfattar nästan hela Sverige. I Vård- och omsorgscollege Västernorrland deltar samtliga sju kommuner, Region Västernorrland, Kommunal, privata vårdgivare och även privat utbildare tillsammans för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter.

Undersköterskor

En bredare, mer enhetlig basutbildning för undersköterskor sjösätts från 1 juli 2021. Syftet är att kvalitetssäkra utbildningen och öka attraktionskraften i yrket. Diplomen från Vård och omsorgscollege kommer att anpassas utifrån det nya programmet.

Filmer

Filmer som vi och andra regioner tagit fram

Så är det att vara undersköterska på akuten

Möt Emma Sjöberg, undersköterska på akuten vid Sundsvalls sjukhus. Hon berättar om varför hon valde vårdyrket och varför hon rekommenderar andra att söka vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet.

Patryk Kocman skulle bli kock

När Patryk Kocman ville bli kock såg han att den inte gick att gå via komvux, det gick däremot undersköterskeutbildningen. Han valde den och har inte sett tillbaka. Efter sitt sommarjobb hämtar han ut sitt betyg och blir då certifierad undersköterska.

Nimo Hassan inspirerades att bli undersköterska

Nimo Hassan har gått sitt första år på Vård- och omsorgscollege och börjar snart sitt andra år. Efter att ha vårdat sin mormor när hon var yngre så visste hon att det var det hon ville göra i framtiden. Efter första sommarjobbet har hon blivit än mer övertygad om att vårdyrket är det rätta.

Vägen till enhetschef på operationsavdelningen

Eva Hellman berättar om vad man gör som enhetschef på operationsavdelningen – Vård och omsorgscollege temavecka

Belöningen i jobbet på daglig verksamhet

Fanouelle Kakopande, undersköterska, berättar om jobbet på daglig verksamhet -Vård och omsorgscollege temavecka

Mänskliga möten ger Tove arbetsglädje

Tove Fahlgren undersköterska, berättar om jobbet på demensboendet -Vård och omsorgscollege temavecka

Vård- och omsorgscollege Södra Norrland

Vård och omsorgscollege Västernorrland – nu och i framtiden

Vård- och omsorgscollege Värmland

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege Skåne

Handledarutbildning – steg 3

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Peder Berg

Regional processledare för Vård- och omsorgscollege

Mobil: 070-274 79 02