Ökad attraktionskraft med ny utbildning för undersköterskor

En bredare, mer enhetlig basutbildning för undersköterskor sjösätts från 1 juli 2021. Syftet är att kvalitetssäkra utbildningen och öka attraktionskraften i yrket. Diplomen från Vård och omsorgscollege kommer att anpassas utifrån det nya programmet.

– Det är jättebra, för det möjliggör också införandet av en skyddad yrkestitel, säger Ingrid Säterberg, Vård och omsorgscollege Västernorrland.

Det råder brist på undersköterskor i hela landet och som ett led i att göra yrket mer attraktivt sjösätter nu Skolverket ett nytt vård- och omsorgsprogram, som träder i kraft 1 juli 2021. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen skapat kompetensmål för yrkesrollen undersköterska och det är en av delarna som krävs för att sedan kunna införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Den andra delen för att det ska bli verklighet är att utbildningarna blir enhetliga och bredare basutbildningar.

– Som det varit hittills så har man kunnat välja om man ska läsa programfördjupningskurser inom funktionshinderomsorgen, äldrevård eller sjukvård. I den nya utbildningen läser man en grund i alla tre områden och det är positivt för hela vård och omsorgsbranschen framåt, säger Ingrid Säterberg.

Tanken är alla som är undersköterskor ska ha en grundkompetens i alla områden, något som ska öka kvaliteten i yrket och gör utbildningen mer rätt i tiden.

– Det är ju faktiskt så att områdena hänger ihop, den som jobbar med en funktionshindrad kan också behöva kunskaper kopplade till åldrandet och det medicinska och den som jobbar inom sjukvården möter också funktionshindrade och äldre säger hon.

Genom att anställa någon med yrkestiteln undersköterska ska arbetsgivaren inte behöva kontrollera vad den anställde läst innan anställningen, eftersom alla har samma grund.

– Det ökar tryggheten för den som anställer. Den nya yrkestiteln kommer att stärka branschen och öka attraktiviteten för yrket framåt, säger hon.

Det är inte klart när undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel, men det är de som går den nya utbildningen kommer att få den skyddade yrkestiteln

– De som har gått en äldre utbildning ska kunna läsa kurser för att få den skyddade yrkestiteln, säger Ingrid Säterberg.

Ingrid Säterberg, processledare, Vård och omsorgscollege Västernorrland

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Ingrid Säterberg

Processledare: Vård och omsorgscollege

Mobil: 070-210 51 73