VFU – För socionomer

Praktiktiden är viktig. Studenterna på socionomutbildningen får möjlighet att möta och lära av den verklighet där de kommer att vara verksamma i framtiden. Västernorrlands kommuner tar regelbundet emot socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom socialtjänstens område. Under VFU:n ges studenterna möjlighet att möta verksamheter och utvecklas i sin yrkesroll.

Handledare

Din insats som handledare för en  socionomstuderande är en viktig del i socionomutbildningen. Det är under god handledning av yrkesverksamma som studenten börjar utveckla sin  yrkesidentitet. Du är betydelsefull och delaktig i studentens kunskaps- och inlärningsprocess.

Varje termin har studenterna möjlighet att nominera Terminens handledare. Vilka som utsetts för varje termin ser du här.

VFU i Västernorrland

För att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska bli så bra som möjligt för alla parter finns en VFU-samordnare som en länk mellan universiteten, kommunerna och studenterna och som hjälper att hitta praktikplats och bokar in externa studiebesök. Ansökan om praktikplats görs via praktikplatsen.se i samråd med universitetet.

Länets VFU-samordnare är anställd av Kommunförbundet Västernorrland som har sina lokaler på Järnvägsgatan 2 i Härnösand.

Via Kommunförbundet har länets sju kommuner Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik skrivit avtal med Umeå Universitet och Mittuniversitetet om att ta emot socionomstudenter varje termin.

Ett uppdrag som är givande för alla inblandade. Välkommen!

För dig som student

För dig som gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Västernorrland finns en sida som vi ger åtkomst till genom inloggning. På sidan hittar du information som du har nytta av under din VFU. Där anmäler du dig även till de externa studiebesöken. Vi hoppas att du ska få en rolig, utmanande och givande praktiktid hos oss!

För dig som handledare

För dig som handleder en socionomstudent har vi skapat en sida med information och material kring ditt handledarskap. Tillsammans kan vi se till att våra studenter får en så bra VFU-period som möjligt och en positiv bild av socionomyrket!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Ina Strömberg

Utbildningssamordnare: Barn och unga & VFU-samordnare för Socionomstudenter

Mobil: 072-737 28 28