Terminens handledare!

Ute i den kommunala socialtjänsten finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén i det sociala arbetet, i mötet med klienter/brukare, kollegor och samarbetspartners samt för studenternas lärandemiljö. Handledarna är viktiga nyckelpersoner under socionomstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och det är studenterna som nominerar kandidater till länets uttagning av
Terminens handledare. Den som utses till Terminens handledare firas med blommor, diplom och ett stipendium.

Den nominerade handledaren ska uppfylla fyra kriterier:

  • vara en god ambassadör för det sociala arbetet
  • ha ett gott bemötande av studerande, brukare/klienter, arbetskamrater och samarbetspartners
  • ha förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö samt
  • vara en inspirerande och stöttande handledare