Kommunförbundet Västernorrland / Samverkansområden / Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer / Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​ Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).
Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Målgruppen är medarbetare såväl inom myndighetsutövning, utförarverksamhet samt arbetsledare och chefer. SKR är projektägare och samordnar arbetet. Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer bidrar med kunskapsunderlag och Adda tillhandahåller lärplattformen.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Innehållet i respektive yrkesresor anpassas efter respektive målgrupp och behov och hålls ihop i ett gemensamt koncept.

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för innehåll och spridning av de olika resorna till länets sju kommuner. Det innebär samordning av det regionala genomförandet, kommunikation, planering och genomförandet av kursdagar, rekrytering och samordning av utbildare, kursadministration samt support för användarna. Först ut är Yrkesresan Barn och unga som startar i september 2022.

Besök nationella sidan: SKR Yrkesresan

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till socialsekreterare, chefer och arbetsledare i den sociala barn och ungdomsvården, som arbetar med:​ mottagning, utredning, uppföljning och familjehem.Yrkesresan ger en introduktion till yrket och bidrar en naturlig övergång från utbildning till praktik. Det ger arbetsgivaren en struktur för löpande kompetensutveckling och bidrar till att stärka kvaliteten, kompetens och yrkesstolthet inom den sociala barn- och ungdomsvården.Under hösten 2022 startar kommunerna i Västernorrlands län sin yrkesresa. Kurserna lanseras successivt och kommer ske både fysiskt och digitalt.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.