Kommunförbundet Västernorrland / Samverkansområden / Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer / Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.​ Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).
SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt. RSS är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem Yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2012-2028 inom de verksamhetsområden som prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

Kommunförbundet Västernorrland har fått uppdrag att ta fram produktionen av den nationella Yrkesresan för funktionshinder för utförarverksamheter, där arbete pågår. Kommunförbundet Västernorrland har även fått uppdrag att ta fram produktionen av den nationella Yrkesresan för funktionshinder myndighetsutövning, vilket startas upp inom kort.
Kommunförbundet Västernorrland ansvarar även för spridning av de olika resorna till länets sju kommuner. Det innebär samordning av det regionala genomförandet, kommunikation, planering och genomförandet av kursdagar, rekrytering och samordning av utbildare, kursadministration samt support för användarna.

Besök nationella sidan: SKR Yrkesresan

Yrkesresan logotyp

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till socialsekreterare, chefer och arbetsledare i den sociala barn och ungdomsvården, som arbetar med:​ mottagning, utredning, uppföljning och familjehem. Yrkesresan ger arbetsgivaren en struktur för löpande kompetensutveckling och bidrar till att stärka kvaliteten, kompetens och yrkesstolthet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Under hösten 2022 startade kommunerna i Västernorrlands län sin yrkesresa. Kurserna lanseras successivt och kommer ske både fysiskt och digitalt.

Yrkesresan Funktionshinder

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning samt första linjens chefer i dessa verksamheter. Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling till medarbetare inom funktionshinderområdet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.