Skola

Inom området skola samordnar Kommunförbundet nätverk för skolchefer, gymnasiechefer och skolpolitiker. Tillsammans diskuterar kommunerna aktuella skolfrågor, hur de kan utveckla sina verksamheter och samarbeta inom olika områden. Exempel på områden som diskuteras just nu är fjärrundervisning och skolans digitala utveckling.

Gymnasiesamverkan

Ett fint exempel på Kommunförbundets samordning av utbildning är gymnasiesamverkan. Samtliga länets kommuner har undertecknat ett samverkansavtal vilket bland annat innebär att länets elever är förstahandssökande till utbildningar, oavsett var de bor. Samverkan har effektiviserat och utvecklat både utbudet av utbildningar och organisationen. Som alltid grundar sig samarbetet på stort förtroende mellan kommunerna och en bra dialog mellan såväl politikernätverken som tjänstemännen.

Elever från Västernorrland är förstahandssökande till utbildningar i hela länet och konkurrerar därmed på lika villkor.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.