Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen står i centrum för kompetensutvecklingen i dessa tider. Ökade nationella anslag, men också ökad arbetslöshet, ställer krav höga krav på vuxenutbildningens förmåga till snabba anpassningar och utveckling. Kommunförbundet stöder samverkan mellan kommunernas arbete och samordnar nätverk för rektorer, vuxenutbildningschefer och vuxenutbildningspolitiker.

Exempel på frågor som diskuteras just nu inom vuxenutbildningssamverkan är marknadsföring av utbildningar, yrkesutbildningar och lärcentrum.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.