Dokument

Här kan du ta del av länets arbete kring eHälsa utifrån skrivelser såsom handlingsplaner, minnesanteckningar etc.

Regional strategi för eHälsa i Västernorrland

Handlingsplan – eHälsa i Västernorrland (reviderad 2013-06-18)

Genomförandeplan för regional utveckling eHälsa 2013

Övergripande Projektplan för ansökan stimulansmedel 2014

Inspel från eHälsoarbetet till framtagandet av en regional digital agenda 2014

Senaste Mötesanteckningar

Länets styrgrupp eHälsa

Länets arbetsgrupp eHälsa

Regionalt stöd för utveckling av eHälsa

I 2014 års överenskommelse har staten och Sveriges Kommuner och landsting, enats om fortsatt stöd till Kommuner, regioner och privata utförare avseende evidensbaserad praktik, där eHälsa ingår Målen för satsningen kan du läsa om i Överenskommelsen för evidensbaserad praktik år 2014.

Share This