Välj en sida

FoU Västernorrland

– vår enhet för utvecklingsarbete inom socialtjänsten

FoU Västernorrland är vår forsknings- och utvecklingsenhet inom Socialtjänstens verksamhetsområde. Det är länets samtliga kommuners socialtjänster som finansierar verksamheten.

Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten, genom nätverksträffar med olika personalgrupper, via FoU-cirklar och genom att följa nationella prioriteringar.

Vi ska tillgängliggöra vetenskap och FoU-resultat för socialtjänstens personal. Detta gör vi genom att arrangera seminarier, föreläsningar och via information på webben.

Kontakt

Sirpa Virtanen

Mobil: 070-320 85 41
E-post

FoU Västernorrlands hemsida

Share This