FoU Västernorrland

– vår enhet för utvecklingsarbete inom socialtjänsten

FoU Västernorrland är vår forsknings- och utvecklingsenhet inom Socialtjänstens verksamhetsområde. Det är länets samtliga kommuners socialtjänster som finansierar verksamheten.

Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten, genom nätverksträffar med olika personalgrupper, via FoU-cirklar och genom att följa nationella prioriteringar.

Vi ska tillgängliggöra vetenskap och FoU-resultat för socialtjänstens personal. Detta gör vi genom att arrangera seminarier, föreläsningar och via information på webben.

Våra rapporter hittar du här

Våra övriga publikationer hittar du här

Kontakt

Sirpa Virtanen

Mobil: 070-320 85 41
E-post

 

Share This