Gemensam familjehemsorganisation

Placeringar i familjehem har stadigvarande ökat sedan 1990-talet, samtidigt som kommunerna rapporterar om svårigheter att rekrytera nya och behålla erfarna familjehem. Gemensam familjehemsorganisation är en kommunägd organisation som vänder sig till familjehem med placerade barn från Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun.

Organisationens målsättning är att tillsammans med ägarkommunerna bidra till förhöjd kvalité och effektivisering gällande familjehemsvården. Detta genom specialisering av arbetsuppgifter; marknadsföring/rekrytering, kartläggning, grund- och fortbildning, mentorsprogram med mera.

familjehemgfo.se

Gemensam familjehemsorganisation har en egen webbsida – familjehemgfo.se. Där hittar ni det senaste om allt som har med vår rekrytering, utbildning och stöd till familjehem att göra. Vi publicerar också nationella nyheter och länkar där. 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna Elisabeth Högberg som är chef för Gemensam familjehemsorganisation.

Elisabeth Högberg

Mobil: 070-360 08 25
E-post: elisabeth.hogberg@kfvn.se

Share This