Kultur & fritid

Länssamverkan inom kultur och fritid

Kultur och fritid är viktiga dimensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Kultur och fritidssektorns står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Kultur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Kulturforum

Kulturforum är ett politiskt samrådsorgan för kulturfrågor. Genom Kulturforum Västernorrland samverkar regionens kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Region Västernorrland kring frågor som rör regional kultur, konst och kulturarv, för att tillsammans stärka och utveckla Västernorrlands kulturliv.

 • Ordförandeskapet i Kulturforum växlar mellan kommunerna och Region Västernorrland med två års intervall. När kommunerna innehar ordförandeskapet ansvarar Kommunförbundet Västernorrland för Kulturforums sekretariat.

Kulturforums presidium

 • Eva Sonidsson (S), ordförande 

 •  Hans Backlund (S) RVN vice ordförande

 •  Birgitt Mårtenzon (sjvp) RVN sjvp

Kulturforums möten 2022 

18 februari

22 april

20 maj

23 september

30 november

Kulturforums presidium 2022 

4 februari

1 april

6 maj

11 september

11 november

 

  Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Claeson Nordin som är samordnare inom området Kultur och fritid hos oss på Kommunförbundet.

  Åsa Claeson Nordin

  Mobil: 070-216 29 89
  E-post: åsa.claeson.nordin@kfvn.se

  Share This