Kultur & fritid

Länssamverkan inom kultur och fritid

Kultur och fritid är viktiga dimensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Kultur och fritidssektorns står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Kultur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Kulturforum

Kulturforum är ett politiskt samrådsorgan för kulturfrågor. Genom Kulturforum Västernorrland samverkar regionens kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Region Västernorrland kring frågor som rör regional kultur, konst och kulturarv, för att tillsammans stärka och utveckla Västernorrlands kulturliv.

 • Ordförandeskapet i Kulturforum växlar mellan kommunerna och Region Västernorrland med två års intervall. När kommunerna innehar ordförandeskapet ansvarar Kommunförbundet Västernorrland för Kulturforums sekretariat.

Kulturforums presidium

 • Zenitha Nordfjell
 • Hans Backlund RVN ordf. S
 • Birgitt Mårtenzon RVN sjvp

  Kulturforums möten 2021

  • 26 februari
  • 16 mars
  • 21 maj
  • 24 september
  • 26 november

  Kulturforums presidium 2021

  • 25 mars
  • 29 mars
  • 9 september
  • 11 september

  Kulturforums beredning 2021

  • 25 augusti

   

  Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Claeson Nordin som är samordnare inom området Kultur och fritid hos oss på Kommunförbundet.

  Åsa Claeson Nordin

  Mobil: 070-216 29 89
  E-post: åsa.claeson.nordin@kfvn.se

  Share This