Vård och omsorgscollege Västernorrland

Välkommen till Vård och omsorgscollege Västernorrland! Vård- och omsorgscollege är en nationell förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. För att ingå i Vård och omsorgscollege krävs en regional certifiering utifrån sju kriterier. Idag ingår 22 regioner, vilket omfattar nästan hela Sverige. I Vård och omsorgscollege Västernorrland deltar samtliga sju kommuner, Region Västernorrland, Kommunal, privata vårdgivare och även privat utbildare tillsammans för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter.

Här nedanför kan du titta på filmer som vi och andra regioner tagit fram.

Emma Sjöberg berättar om arbetet som undersköterska på akuten -Vård och omsorgscollege temavecka

Eva Hellman berättar om vad man gör som enhetschef på operationsavdelningen -Vård och omsorgscollege temavecka

Fanouelle Kakopande, undersköterska, berättar om jobbet på daglig verksamhet -Vård och omsorgscollege temavecka

Tove Fahlgren undersköterska, berättar om jobbet på demensboendet -Vård och omsorgscollege temavecka

Vård och omsorgscollege Västernorrland – nu och i framtiden

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Handledarutbildning – steg 3

Undersköterskas hand på axel

Ny utbildning för undersköterskor

Kontakt

Ingrid Säterberg, processledare vård och omsorgscollege Västernorrland

Har du frågor? Kontakta gärna Ingrid som är processledare för Vård och omsorgscollege på Kommunförbundet. 

Ingrid Säterberg

Mobil: 070-210 51 73
E-post: ingrid.saterberg@kfvn.se

Share This