Introduktionspaket och rekryteringsstöd för vård och omsorg

Här har vi samlat länkar till introduktionspaket, rekryteringsstöd och online-utbildningar med anledning av ökade personalbehov och permitteringar på grund av Covid-19.

Introduktionspaket för ny personal inom vård och omsorg (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen har tagit fram ett introduktionspaket som riktar sig till personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i både kommunala och privata verksamheter.

Paketet är ett stöd för kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg under covid-19 pandemin. Utbildningen ska ge ny personal som kommer in i verksamheterna en baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Webbaserad introduktion (FoU Sörmland)

På FoU Sörmlands sida hittar du en webbbaserad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg. Introduktionsutbildningen består av ett urval av information kring de områden vikarier inom vård och omsorg behöver känna till. Exempelvis inom insatserna ordinärt boende och särskilt boende (enligt Socialtjänstlagen) och bostad med särskild service (enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård och omsorg – en webbintroduktion (Göteborgsregionen)

Göteborgsregionens introduktionsutbildning för att arbeta inom vård och omsorg.

Behov av extrapersonal relaterat till covid-19 pandemin (SKR)

På sidan samlar SKR kontaktuppgifter till kommuner och regioner som med kort varsel söker fler medarbetare.

Share This