Välj en sida

VFU – verksamhetsförlagd utbildning för socionomer

Praktiktiden är viktig. Studenterna på socionomutbildningen får möjlighet att möta och lära av den verklighet där de kommer att vara verksamma i framtiden. Västernorrlands kommuner tar regelbundet emot socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom socialtjänstens område. Under VFU:n ges studenterna möjlighet att möta verksamheter och utvecklas i sin yrkesroll. 

Varje termin har studenterna möjlighet att nominera Terminens handledare. Vilka som utsetts för varje termin ser du här.

VFU-centrum

För att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska bli så bra som möjligt för alla parter finns VFU-centrum som den samordnande länken mellan universitet, kommuner och studenter. Här får studenterna hjälp att hitta praktikplats och även tillgång till gruppavstämningar och studiebesök. Ansökan om praktiplats görs via praktikplatsen.se i samråd med universitetet.

VFU-centrum finns lokaliserat på Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2 i Härnösand. Där finns länets VFU-samordnare anställd.

Via Kommunförbundet har länets kommuner; Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik skrivit avtal med Umeå Universitet och Mittuniversitetet om att ta emot socionomstudenter varje termin.

För dig som student

För dig som gör din Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Västernorrland finns en sida som vi ger åtkomst till genom inloggning.

På sidan hittar du information som du har nytta av under din VFU, exempelvis tider för gruppavstämningar och gruppindelning. Där anmäler du dig till inplanerade aktiviteter och externa studiebesök.

Vi hoppas att du ska få en rolig, utmanande och givande praktiktid hos oss!   

För dig som handledare

Din insats som handledare för en  socionomstuderande är en viktig del i socionomutbildningen. Det är under god handledning av yrkesverksamma som studenten börjar utveckla sin  yrkesidentitet. Du är betydelsefull och delaktig i studentens kunskaps- och inlärningsprocess. 

För dig som handleder en socionomstudent har vi skapat en sida med information och material kring ditt handledarskap.

Tillsammans kan vi se till att våra studenter får en så bra VFU-period som möjligt och en positiv bild av socionomyrket!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Ina Strömberg som är VFU-samordnare och utbildningsledare hos oss på Kommunförbundet.

Ina Strömberg

Mobil: 072-737 28 28
E-post: ina.stromberg@kfvn.se

Share This