Välj en sida

Terminens handledare – Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Ute i den kommunala socialtjänsten finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén i det sociala arbetet, i mötet med klienter/brukare, kollegor och samarbetspartners samt för studenternas lärandemiljö. Handledarna är viktiga nyckelpersoner under socionomstudenternas verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och det är studenterna som nominerar kandidater till länets uttagning av Terminens handledare. Den som utses till Terminens handledare firas med blommor, diplom och ett stipendium.

 Den nominerade handledaren ska uppfylla fyra kriterier:

  • vara en god ambassadör för det sociala arbetet
  • ha ett gott bemötande av studerande, brukare/klienter, arbetskamrater och samarbetspartners 
  • ha förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö samt
  • vara en inspirerande och stöttande handledare 

Till vänster: Lina Nordin, till höger Elin Svelander, båda delar på utmärkelsen terminens handledare vårterminen 2021. Bakom står socionomstudenten Matilda Vesterlund, som nominerade sina handledare.

Vårterminen 2021 utsågs Elin Svelander och Åsa Martinsson, Sundsvall till Terminens handledare:

Enligt den nominerande studenten har Elin & Lina har visat gott bemötande, både inom verksamheten och i samverkan. De är godhjärtade i sin närvaro i det sociala arbetet och har en medmänsklighet utöver det vanliga. De har visat på planering och samspel praktiken. De har alltid tänkt på studentens lärande och har funnits där och stöttat vid svårigheter. De är inspirerande.
Läs mer

 

Höstterminen 2020 utsågs Åsa Martinsson, Sundsvall till Terminens handledare:

Enligt den nominerande studenten ser Åsa alltid det bästa i alla människor så som kollegor, klienter och vänner. Hon är ett perfekt exempel på hur en socialarbetare bör vara, hon handlar utifrån det goda och dömer ingen. Åsa har haft stort fokus på att ge studenten uppgifter anpassade efter hennes nivå och har låtit henne följa andra kollegor, vilket fått henne att känna sig inkluderad på arbetsplatsen och mer som en kollega. Åsa har fått studenten att tro på sin egen förmåga och stöttat henne i handledning via exempelvis samtal om känslohantering vilket har lyfts fram som oerhört viktigt under praktiken.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Ina Strömberg som är VFU-samordnare och utbildningsledare hos oss på Kommunförbundet.

Ina Strömberg

Mobil: 072-737 28 28
E-post: ina.stromberg@kfvn.se

Share This