Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Socionomerna Carina Norberg och Berit Löfgren blev terminens handledare

Socionomerna Carina Norberg och Berit Löfgren blev terminens handledare

Varje termin har socionomstudenter som gör sin praktik i länet möjligheten att nominera sina handledare till utmärkelsen ”Terminens handledare”. För vårterminen delas priset av två socionomer.
– Det var trevligt att möta en nyfiken student och vi har också lärt oss lite om dagens utbildning och dess utmaningar, säger handledarna.

Varje termin gör cirka 25 socionomstudenter sin praktik i länet, den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU. Då handledarna har ett sådant viktigt uppdrag, både vad gäller lärande och inspiration så utses varje termin en handledare som särskilt utmärkt sig till “Terminens handledare”.

Ibland har studenterna två handledare och då kan priset få delas. Så blev det för vårterminen 2022. Berit Löfgren och Carina Norberg har handlett studenten Teodora Milicevic.

”Mina handledare har ett respektfullt och empatiskt bemötande mot alla målgrupper. De har varit inspirerande och stöttande och har hjälpt mig kring hur jag ska tänka i olika situationer. Att få möta professionella yrkesutövare och utväxla kunskaper och erfarenheter har betytt mycket för mig som student”

– Teodora Milicevic

Berit Löfgren och Carina Norberg tycker att det är viktigt för framtidens rekrytering att yrkesverksamma socionomer tar på sig att vara handledare för studenter.

– Det är viktigt att det finns tid för att ta emot studenten och att därmed kunna reflektera, planera och ha möjlighet att stötta studenten med studieuppgifter som ska göras under VFU, säger Berit Löfgren.

– Det kräver också ett visst mod våga bli ifrågasatt i vår yrkesroll och att släppa in studenten så att de får prova på och själv får utföra vissa arbetsuppgifter, säger Carina Norberg. 

Viktigt för arbetsgivarvarumärket
Linda Mikaelsson är Carina och Berits chef. Hon menar att VFU är en viktig förutsättning för att Örnsköldsviks kommun som organisation ska få möjlighet att visa för studenterna en bredd och variation på de olika roller som finns inom förvaltningen.
– Det ger oss möjlighet att visa upp en fin och attraktiv verksamhet för våra framtida potentiella medarbetare, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef LSS Örnsköldviks kommun.

I Välfärdsförvaltningens alla verksamheter i Örnsköldsviks kommun finns i dagsläget ett antal befintliga medarbetare, både chefer och handläggare, som började sin resa inom Örnsköldsviks kommun som VFU-studenter.

– VFU har således en mycket stor betydelse för arbetsgivaren!, säger Linda Mikaelsson.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Ina Strömberg

Utbildningssamordnare: Barn och unga & VFU-samordnare för Socionomstudenter

Mobil: 072-737 28 28