Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Solelen ökar i länets kommuner

Solelen ökar i länets kommuner

I Västernorrland fanns 1 januari 2017 totalt 189 solelanläggningar anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt av cirka 2336 kW solel per år vilket motsvarar uppvärmning av drygt 470 villor per år. Det visar en sammanställning som Energikontoret Västernorrland gjort utifrån enkäter till nätägarna.

Nätanslutna solelsanläggningar finns i varje kommun i Västernorrland. Flest anläggningar finns i Sundsvall; 47 st., följt av Örnsköldsvik som har 33 st. Anläggningarna i Örnsköldsvik ger störst effekt; 879 kW, beroende på en mycket stor installation på ett företag.

Nätansluten solel per kommun:

Härnösand 29 259
Kramfors 23 276
Sollefteå 31 277
Sundsvall 47 418
Timrå 22 200
Ånge 4 27
Örnsköldsvik 33 879

– Utvecklingen av nätansluten solel i Västernorrland har skett närmast explosionsartat. För fem-sex år sedan fanns knappt begreppet. Antalet har ökat från 28 st 1 jan 2013 till 189 st 1 jan 2017. Den installerade effekten för solelsanläggningarna i länet var 2336 kilowatt (kW) den1 januari 2017.

Det är cirka 2200 kW mer än 1 januari 2013, säger Peer-Erik Carlsson, projektledare på Energikontoret.
I Sverige finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på över 140 000 kW. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Solkarta för hela länet

Vi väntar oss en allt kraftigare utbyggnad av solceller i länet. Vi tror att den solkarta för hela Västernorrland som Energikontoret snart kommer att publicera kommer att påskynda utvecklingen. Solkartan visar alla byggnader över 15m2 och man ser enkelt hur mycket solenergi som landar på ett tak. Man kan även se vilken del av taket eller väggen som är bäst att sätta upp solceller på och hur många kilowattimmar som man kan få ut. Solkartan tar även hänsyn till skuggning från t.ex. vegetation.

Pressmeddelande-Solel-23-maj-2017

För mer information:

Håkan Grundel, verksamhetsansvarig, 070-226 91 66 E-post: hakan.grundel@kfvn.se
Peer-Erik Carlsson, projektledare, 0706-66 39 13 E-post: peer-erik.carlsson@kfvn.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.