Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Stödmottagningar för utsatta i prostitution och människohandel öppnar i Västernorrland

Stödmottagningar för utsatta i prostitution och människohandel öppnar i Västernorrland

Personer som är utsatta i prostitution och människohandel får inte det skydd, stöd eller den behandling som de har rätt till. Det framgår av den samlade lägesbilden rörande ansvariga aktörers arbete mot mäns våld mot kvinnor. Därför öppnas nu två länsgemensamma stödmottagningar, Mika och KAST.

Mika är ett vedertaget namn på mottagningar som riktar sig till utsatta i kommersiell sexuell exploatering i Sverige. Den största orsaken till utsatthet i prostitution och människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan på sexuella tjänster. Därför startas också en mottagning för köpare av sexuella tjänster (KAST). KAST-mottagningen riktar sig till personer som oavsett kön eller sexuell identitet vill sluta köpa sex och/eller anser sig ha ett problematiskt sexuellt beteende.

Mika- och KAST-mottagningarna erbjuder individuella samtal och vägledning till personer i Västernorrland, oavsett om det handlar om egna erfarenheter eller som anhörig. De finns på Stödcentrum Sundvalls kommun, men vänder sig till personer i hela länet.

– Till Mika kan man vända sig avsett om det handlar om att prata om svåra upplevelser, att vilja sluta sälja sex, frågor om att skada sig med att sälja sex eller andra funderingar kring ens livssituation. Till KAST kan man vända sig om det handlar köp av sexuella tjänster, funderingar kring sexköp eller om man upplever sig ha ett sexmissbruk, och vill få stöd att bryta sitt destruktiva beteenden, säger Karin Silfversten, enhetschef för stödcentrum vid Individ och arbetsmarknadsförvaltningen på Sundsvalls kommun.

Samtalen vid Mika- och KAST-mottagningarna är kostnadsfria och omfattas av sekretess.
Mika och KAST Västernorrland är en samverkan mellan länets kommuner, polisen, åklagaren, Region Västernorrland samt Länsstyrelsen Västernorrland.

Mer information om mottagningarna:

Mikamottagning Västernorrland, vasternorrlandmotvald.se
KAST-mottagning Västernorrland, vasternorrlandmotvald.se

Ny studie publicerad

”Ibland kan det vara mot betalning, och ibland kan det vara mot ’tjat’”
Om kommersiell sexuell exploatering av barn och unga i norra Sverige 2023

Denna studie fokuserar på barns och ungas utsatthet för lokal kommersiell sexuell exploatering (KSE) i norra Sverige. Länsstyrelserna i Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län har tidigare genomfört flera kartläggningar av prostitutionen i norra Sverige. Studien fokuserar framför allt på målgruppen barn och unga upp till 25 år, som är lokalt utsatta i KSE.

Läs hela nyheten på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.
Länk till studien finns här.

 

För mer information om Mika och KAST, kontakta:

Hannah Kejerhag Oldenmark, Länsstyrelsen Västernorrland
Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Telefon: 070-190 27 35
E-post: hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se

Karin Silfversten, Sundsvalls kommun
Enhetschef för stödcentrum
Telefon: 070-598 01 45
E-post: karin.silfversten@sundsvall.se


För mer information om studien, kontakta:

Hannah Kejerhag Oldenmark, Länsstyrelsen Västernorrland
Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Telefon: 070-190 27 35
E-post: hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.