Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Succé för Digitaliseringsguiden – över 50 kommuner intresserade

Succé för Digitaliseringsguiden – över 50 kommuner intresserade

Digitaliseringsguiden.se, webbsidan som ska stötta kommunerna i digitaliseringen av sina välfärdstjänster, har väckt stort intresse runt om i landet sedan lanseringen.
– Kommunerna gillar att de inte behöver starta från ett ”blankt papper”, genom att samverka utnyttjar vi varandras styrkor och nyttjar varje skattekrona effektivt, säger Osman Saidabdala, projektledare.

Åtta kommuner, sju i Västernorrlands län, samt Nordanstig från Gävleborgs län, har tillsammans deltagit i projektet med att ta fram digitaliseringsguiden.se. Webbsidan är en samverkansplattform där kommunerna kan dela med sig av erfarenheter och kunskaper som kan vara bra att ha när de ska digitalisera sina välfärdstjänster. Men det är inte bara de kommuner som deltagit i projektet som tycker det här är en bra idé.

– Digitaliseringsguiden väckte intresse redan i ett tidigt skede, innan sidan var klar. Under tiden den utvecklats har vi bjudits in att visa den på webbinarium och konferenser och efter det spridningsevent vi hade i samarbete med GovTech Sweden i samband med lanseringen så ökade intresset ytterligare, från företag, myndigheter och kommuner, säger Osman Saidabdala.

Projektet inleddes med att de deltagande kommunerna fick identifiera 50 aktuella utmaningar kommunerna stod inför. Därefter har arbetsgrupper tagit fram lösningar på åtta prioriterade utmaningar och på digitaliseringsguiden.se ligger dessa utmaningar och förslag till lösningar publicerade sedan januari, när sidan lanserades officiellt.

Vilken skillnad är det på Digitaliseringsguiden och till exempel dela digitalt eller SKR:s goda råd till exempel?

– De kompletterar varandra på olika nivåer. Till skillnad från Dela digitalt är digitaliseringsguiden en webbplats öppen för alla och det som är unikt är att näringslivet har egen ingång. Digitaliseringsguiden delar inte bara en lösning, man får en beskrivning av utmaningen samt vilka nyttor som finns internt och externt, en FAQ som beskriver hur det kan lösas och vilka resurser som krävs för att genomföra förändringen. Det finns också API-kopplingar så att en kommun kan ha ett sömlöst flöde till sitt intranät eller system, man är inte beroende av att gå in på sidan, säger han.

Många kommuner har under presentationerna beskrivit problemet med att det finns för få aktörer som har en efterfrågad produkt när upphandling ska ske. Men eftersom näringslivet tidigt kan få kännedom om kommunernas utmaningar och se en lista på olösta utmaningar, kan deras innovationskraft öka.  

– Näringslivet kan utveckla rätt produkter och vi får möjlighet att ställa rätt krav. Vi får både en ökad kunskap om redan tillgängliga lösningar och en snabbare tillgång till nya lösningsförslag, säger han.

Projektet som utvecklade plattformen är avslutat, men för digitaliseringsguiden som plattform är det bara början. Förhoppningen är att sidan ska fyllas med mycket material och då är det bra att verksamhetsutvecklare kan sortera det utifrån sitt verksamhetsområde.

– Många gånger har vi fått beröm om hur vi utvecklat plattform som inkluderar och tar upp alla verksamhetsområden. I och med det har intresset för samarbete kring utmaningar ökat. De ser att samarbete och tanken bakom digitaliseringsguiden är värdefull, säger Osman Saidabdala.

Varför tror du det är viktigt att kommuner jobbar så här?

Kommunerna står inför allt större utmaningar när det gäller att digitalisera välfärden och att genom att arbeta tillsammans är chanserna att klara av den utmaningen större. Vi kan utnyttja varandras styrkor och dela kunskaper. Det bidrar till att vi lättare förstår komplexiteten och kan öka service och tillgänglighet i välfärdstjänsterna, säger han.

Osman Saidabdala tror att plattformen har stor potential att bli en ledande samverkansplattform och en nationell guide för att stötta den digitala transformationen inom offentlig service.

– Om man krokar arm och söker en bredd samarbete kan det bidra till inkludering och en positiv samhällsutveckling med nya eller bättre lösningar, som ger värde för miljö, samhälle
och individer, säger han.

Se den senaste, digitala presentationen för: Ett 50-tal intresserade kommuner

Besök: Digitaliseringsguiden.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.