En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

Den 25 november inträffar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. I anslutning till Orange Day sker En vecka fri från våld – vars syfte är att sprida information om och belysa att våld i nära relation är ett allvarligt...