Högre utbildning

Länets kommuner behöver utökad dialog och samarbete med vårt eget lärosäte. Därför har Kommunförbundet en plats i ledningsgruppen för Regionala utvecklingsnätverket vid Mittuniversitetet. Nätverket stöder och driver skolutveckling, kompetenshöjning och forskning.

Nu utformar kommunerna tillsammans med Mittuniversitetet även en ny lärarutbildning.

Högre utbildning
Share This