Utmaningarnas tid

Kommunutredningen säger att de största utmaningarna för kommunerna framåt är urbaniseringen och demografin. Men idéerna på lösningar för att lyckas säkra välfärden är få. En viktig spelare inom arbetsmarknadspolitiken reformeras och vilka konsekvenser Arbetsförmedlingens förändring får för kommunerna är inte lätt att förutspå. För att inte tala om de ekonomiska utmaningarna och de ökande behoven, kraven på ständig verksamhetsutveckling och god arbetsmiljö. Ja utmaningarna är många, men idéerna på lösning ofta samma eller få.

Som ny förbundsdirektör för Kommunförbundet Västernorrland har jag fått några fantastiskt lärorika, intressanta och utmanande månader. Jag tror verkligen på Kommunförbundets vision ”Tillsammans för välfärd och utveckling”. Jag tror också att vi tillsammans kan hitta lösningar och idéer för de utmaningar vi står inför. En nyckel för att säkra välfärden framåt tror jag handlar om hur vi hanterar förändringar, hur vi lyckas nyttja varandras kompetens och vår förmåga att samarbeta och samverka. Därför är jag så glad att få axla denna roll, att få vara med och bidra i Kommunförbundets uppdrag ”att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet”. Det pågår fantastiskt mycket bra utvecklingsarbete ute i alla våra kommuner. Vi behöver bli ännu bättre på att sprida våra goda exempel, skapa stolthet över den utveckling vi gör och skapa energi för idékraften.

Jag vill vara med och ge er ett Kommunförbund som är en självklar förbundsförvant i allt utvecklingsarbete, som ni känner stort förtroende för och som ni får maximalt värde av. Hoppas ni är med mig!

Charlotte Sandelius
Oktober 2019

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Mobil: 070-365 71 57