Utvecklingssamordnare – barn och unga

Är du utbildad socionom med mångårig erfarenhet från socialt arbete inom kommunal verksamhet? Har du erfarenhet av verksamhetsutveckling? Då kanske du är den vi söker!

OBS!, sista asökningsdag på denna tjänst har passerat!

Kommunerna i länet samverkar genom Kommunförbundet Västernorrland i viktiga frågor inom välfärden.

Utvecklingsområdet Barn och unga är ett av fem prioriterade utvecklingsområden inom socialtjänstens länsgemensamma satsningar i samverkan och syftar till att stödja kommunernas utveckling av kunskapsbaserade verksamheter.

 Arbetsuppgifter
Utvecklingsuppdragen och processerna inom området samordnas av en utvecklingssamordnare som arbetar ge­nom och stödjer de professionellas nätverk som finns, lokalt och på länsnivå.

I arbetsprocesserna ska professionens erfarenhet, bästa tillgängliga vetenskap och brukarnas perspektiv knytas ihop.

Samordnaren deltar i och bevakar utvecklingen inom de nationella nätverk som finns inom om­rådet. Naturligtvis deltar samordnaren utifrån sin kompetens i de över­gripande uppdragen som Kommunförbundet genomför på uppdrag av kommunernas socialtjänster.

 I arbetsuppgifterna ingår att bidra till Kommunförbundets övergripan­de verksamhetsmål genom att bland annat:

  • samordna utvecklingsarbetet i de nätverk som finns inom områden på Kommunförbundet Västernorrland
  • delta i nationella nätverk och arbetsgrupper inom området
  • omvärldsbevakning inom området
  • koppla in ett kunskapsbaserat arbetssätt och vetenskapligt stöd till de prioriterade utvecklingsprocesserna
  • bistå med processtöd och verksamhetskunskap i utvecklings-pro­cesser i det lokala arbetet

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 procent. Tillträde enligt överenskommelse.

Du kommer att vara en del i en kompetent arbetsgrupp som arbetar i team och stödjer varandra. Din placering är i våra trevliga lokaler i Härnösand. Tjänsten innebär visst resande. Kommunförbundet är en flexibel arbetsplats och distansarbete görs upp med närmaste chef.
 

Kvalifikationer
Kompetenskrav: Socionomutbildning

Erfarenhetskrav: Mångårig verksamhetserfarenhet av den kommu­nala socialtjänsten, för tjänsten relevanta områden. Erfarenhet av att leda och driva framgångsrikt utvecklingsarbete inom kommunalverksamhet.

Önskvärd kompetens och erfarenhet: Vidare akademiska studier inom relevant ämnesområde. Erfarenhet och/eller utbildning inom kunskapsbaserat verksamhetsutveckling och/eller från de nationella sats­ningar som pågått inom de olika utvecklingsområdena. Erfarenhet från ledande funktioner är meriterande.

Förmåga att: Leda och driva arbetsprocesser självständigt, strukture­rat och i samarbete med andra. Tänka strategiskt och utifrån ett hel­hetsperspektiv. Lyssna in och anpassa genomförandet utifrån sam­manhanget. Bidra till fruktbara arbetsprocesser.

Intresse av att: Vara en del av en liten, flexibel, kompetent organisa­tion som har en stor utvecklingspotential och en viktig roll i kommu­nernas utveckling.

Sista ansökningsdag: 2022-01-10

Ansökan skickas till: info@kfvn.se

 

Ytterligare Information:

Sirpa Virtanen
Chef för Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
070–320 85 41

sirpa.virtanen@kfvn.se

 

Fackliga representanter:
Camilla Carpholt, Ledarna
073-038 77 63

 Stefan Paulsson, SACO
 070-603 42 57

Share This