Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Välfärdskonferens kring kompetensförsörjning lockar politiker och ledare från hela Västernorrland till Härnösand

Välfärdskonferens kring kompetensförsörjning lockar politiker och ledare från hela Västernorrland till Härnösand

Fredag 24 mars arrangerar Kommunförbundet Västernorrland den årliga Välfärdskonferensen – i år med temat kompetensförsörjning. Under dagen hålls ett flertal högaktuella föreläsningar, bland annat med representanter från Sveriges kommuner och Landsting samt Regeringskansliet.
Glenn Nordlund, ordförande i Kommunförbundets styrelse:

– Välfärdskonferensen är en oerhört viktig arena för oss kommuner i Västernorrland. Vi får chans att lyfta och diskutera frågor som är speciella för oss i vår region. Årets huvudtema – kompetensförsörjning – är brännhett för oss i kommunerna. Hur ska vi som kommun kunna attrahera och behålla framtidens arbetskraft? Det ska bli riktigt intressant att lyssna till dagens föreläsare kring detta.

Under dagen tar man även upp andra utmaningar som den offentliga välfärdssektorn står inför. Vilka är framtidsbranscherna och inom vilka områden kommer det vara brist på arbetskraft? Hur marknadsför man platsen/kommunen för att locka till sig kompetens? Det och annat kommer att belysas under denna kunskapsdag.

Välfärdskonferensen är också ett tillfälle för reflektion och diskussion kommunerna emellan. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, politiker och ledare i Västernorrland.

Pressutskick-Valfardskonferens-2017

För mer information:

Kontakta Aurora Lindberg Mobil: 070-580 33 38 E-post: Aurora.lindberg@kfvn.se
Plats: Teatern Härnösand, Storgatan 9
Datum och tid: 24 mars kl. 09.00 – 15.30

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.