Välfärdskonferensen

Välfärdskonferensen är ett årligt återkommande evenemang som Kommunförbundet Västernorrland arrangerar. Konferensen hålls i samband med vårt årsmöte. Målgruppen är politiker och ombud i våra medlemskommuner, men alla som är engagerade i välfärden är välkomna. Under välfärdskonferensen får du ta del av intressanta föreläsare som delar med sig av sin kunskap i ämnesområdena inom den kommunala välfärden.

2022 års välfärdskonferens hålls den 28 april i Alfhild Agrellsalen på Härnösands bibliotek, samt livesänds på vår webb: kfvn.se/live för digitalt deltagande (ingen anmälan krävs för att titta digitalt).

För deltagande på plats krävs en anmälan: Anmäl dig här
Observera att sista anmälningsdag är den 12 april!

Årets program: 

Syntolkning: Årets program, Välfärdskonferensen 2022:
8:30-09:00 Välkomstfika och mingel
09:00-09:10 Inledning – Erik Lövgren, ordförande i Kommunförbundet Västernorrlands styrelse välkomnar.
09:10-09:35 SKR – Fem goda råd för en hållbar kommunsektor: Coronapandemin har skapat ett tuffare ekonomiskt läge för kommunsektorn. Välfärdsekonomerna är en tillfällig expertgrupp, som tillkommit på initiativ av Kommuninvest, med uppdrag att analysera kommuners och regioners ekonomi i Coronakrisens spår. Annika Wallenskog – chefsekonom, SKR
09:35 – 10:00 Den nya välfärdstekniken – hur används den proaktivt?
För att klara välfärdens utmaningar behöver vi tänka både nytt och annorlunda. SKR Kompetenscenter
välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och
kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorg genom digitalisering.
David Wiklund, projektledare och verksamhetsutvecklare Kramfors
10:00 – 10:05 Film: Deltagare i projektet HAV, berättar om projektet
10:05 -10:30 Omställningen till God och nära vård: Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg. Då färre ska försörja fler, med våra förändrade behov och beteenden och för jämlik hälsa ställer vi om till en nära vård. Med primärvården som nav ändrar vi våra synsätt och förbättrar våra arbetssätt för samarbete och
samverkan. Vilka fokusförflyttningar innebär det för kommunerna? Ida Pettersson, samordnare Nära vård – Kommunförbundet
10:30 – 10:45 Kort paus
10:45 – 11:10 Anpassad IT – vägen till digital delaktighet: Målet var att öka den digitala delaktigheten hos personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Efter många år blev projektet en permanent, tvåårig kurs på Mora folkhögskola. Nu utvecklas också en ny digital lärmiljö tillsammans med deltagarna.
Emelie Hoffer, kursansvarig pedagog, Mora folkhögskola 2022
09.10 – 9.35 SKR – Fem goda råd för en hållbar kommunsektor
Coronapandemin har skapat ett tuffare ekonomiskt läge för kommunsektorn. Välfärdsekonomerna
är en tillfällig expertgrupp, som tillkommit på initiativ av Kommuninvest, med
uppdrag att analysera kommuners och regioners ekonomi i Coronakrisens spår.
Annika Wallenskog – chefsekonom, SKR
11:10 – 11:20 Film: Röster från kommunerna
11:20 – 11:45 Hur gör man nyttan till verkstad?
Kommunförbundet har låtit utvärdera sitt stöd till socialtjänsten med
hjälp av forskare från Umeå universitet. De redovisar studien som gjorts
med ett antal av socialtjänstens nätverk. Vilka utmaningar finns?
Elisabeth Höög och Anna Westerlund forskare, Umeå universitet.
11:45 – 12:00 – ordförande avrundar årets Välfärdskonferens

Share This