Kommunförbundet Västernorrland / Highlight / Hur klarar vi kompetensförsörjningen i välfärden? – missa inte årets Välfärdskonferens!

Hur klarar vi kompetensförsörjningen i välfärden? – missa inte årets Välfärdskonferens!

Ett samhälle som snabbt förändras, med en åldrande befolkning och en snabb digital utveckling ställer nya krav på våra kommuner. Hur får vi fler att vilja jobba inom välfärden? Hur behåller vi de vi har? Hur klarar vi oss med färre?  Anmäl dig du med!

Magnetkommuner är ett nytt spännande koncept för att öka kommuners attraktionskraft, du får veta mer om vad det går ut på. Det finns sätt att tänka annorlunda och utbilda människor där de bor, vilket ökar chansen att de stannar kvar på orten och jobbar inom välfärden. Och tekniken kan ibland vara lösningen på demografiska problem och kan effektivisera arbetet så att fler kan få vård och omsorg i hemmet. Under årets Välfärdskonferens får du träffa företrädare för kommuner som ligger i framkant och tänker annorlunda.

Du får också höra mer om hur kommuner kan välkomna stora etableringar, liknande de vi i länet står inför, och hur de samtidigt kan jobba för att säkra kompetensförsörjningen inom Välfärden. Vi har träffat företrädare för Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Västerbottens handelskammare för att höra mer om deras erfarenheter vid den stora etableringen av en batterifabrik på orten.

Anmäl dig här: Kommunförbundets Välfärdskonferens 27 april 2023 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Inger Lind

Administratör, service och support

Mobil: 070-229 86 96