Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Välfärdskonferensen drog publik från hela länet – har du missat någon punkt? Se den här

Välfärdskonferensen drog publik från hela länet – har du missat någon punkt? Se den här

Kommunförbundet Västernorrlands välfärdskonferens med temat Kompetensförsörjning i välfärden, har hittills lockat ett par hundra intresserade politiker, tjänstepersoner och andra välfärdsintresserade personer. 60-70 politiker från länets kommuner deltog fysiskt på plats, ett nittiotal tittade på vår livesändning direkt, men efter sändningen har många också gått in och kollat på livesändningen i efterhand. Nu har du också chansen. Med våra tidsmarkeringar kan du titta på just den gäst du är mest intresserad av.

Den 27:e april hölls Välfärdskonferensen 2023 på parkaden i Härnösand. Det har skett en del förändringar politiskt efter senaste valet och många besökte konferensen för första gången som politiskt ombud. Konferensen lockade publik från hela länet, men den har även delats till Jämtland, då de just nu håller på att bygga upp ett eget kommunförbund.

Vill du titta på Välfärdskonferensen, här kan du se den i efterhand:

Godkänn YouTube-cookies för att spela upp det här videoklippet. Genom att acceptera kommer du åt innehåll från YouTube, en tjänst som tillhandahålls av en extern tredje part.

YouTubes sekretesspolicy

Om du accepterar detta meddelande kommer ditt val att sparas och sidan kommer att uppdateras.

 

Söker du en speciell gäst som du vill titta på?

Här har du tidskoderna:

20:40:00 – 43:00:00:
Stark framtidstro, högt ställda förväntningar och en stor samhällspåverkan: Gunnel Åhlund Näslund, kompetensstrateg i Sundsvalls kommun, analyserar nuläget och de
faktorer som påverkar Västernorrlands kompetensförsörjning och de utmaningar vi står inför.

44:25:00 – 1:02:35:
Jobb som lyfter unga i Kramfors – Om unga i utanförskap som får lön för praktik
Marie Westerberg, projektledare Framtid Kramfors, och Camilla Dahlin, ungdomscoach i
Kramfors kommun, berättar mer om denna lyckade satsning som genomförs med stöd från
TVV.

1:04:30 – 1:16:30:
Decentraliserad SSK utbildning – en unik möjlighet för ökad likvärdighet: Marie Häggström, docent i omvårdnad, och Maria Johansson Grönblad, universitetsadjunkt i omvårdnad pratar om det pilotprojekt som Mittuniversitetet har startat upp.

1:17:00 – 1:29:50:
Kommunal magnetism – en lösning för kompetensförsörjning och vårdkvalitet?: Marie Häggström, docent i omvårdnad, ger oss en inblick i magnetmodellen och hur den kan bidra till en attraktiv arbetsplats för god och säker nära vård.

1:50:20 – 1:54:30:
Personalfilm – vad tycker de som jobbar inom omsorgen, vad får dem att stanna kvar och trivas om fem år?

1:55:05 – 2:12:00:
Hållbart arbetsliv – att stärka medarbetaren genom kompetensutveckling: Peder Berg, projektledare på Kommunförbundet Västernorrland, berättar om detta ESF-projekt och de slutsatser och lärdomar som man har dragit utifrån det.

2:12:45 – 2:37:15:
Välfärdsteknik som sparat tusentals hemtjänsttimmar: David Viklund, verksamhetsutvecklare Välfärdsteknik, Kramfors kommun, och Malin Nordlöf, enhetschef hemtjänsten Kramfors kommun, visar välfärdsteknik someffektiviserar välfärden.

2:38:00 – 2:47:53:
Film: Skellefteå och Northvolt, hur har de mött kompetensförsörjningsutmaningen under en stor etablering och vilka tips har de till oss i Västernorrland om vi ställs inför samma läge med nyetableringar av stora företag i länet?

2:50:08
Panelsamtal: Efter sista punkten pratar några av dagens gäster kring välfärdsutmaningen och om hur vi tillsammans kan arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Västernorrland. Vad behövs av länets kommuner och andra samarbetsaktörer för att vi ska kunna bli ett attraktivt län och för att välfärden ska vara en attraktiv arbetsgivare?

Vi tackar alla deltagare vid Välfärdskonferensen och alla gäster i soffan för denna gång!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.