Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Vårdanställda ges möjlighet till fortbildning – möt några av deltagarna i projektet HAV

Vårdanställda ges möjlighet till fortbildning – möt några av deltagarna i projektet HAV

De som arbetar inom vård- och omsorgsyrket löper högre risk för arbetsrelaterad ohälsa. I
projektet Hållbart arbetsliv får personalen själva vara med att välja den
kompetensutveckling de tror kan hjälpa dem till ett hälsosammare arbetsliv.
– Inget område utesluter det andra och man får en del av allt, säger
specialistundersköterskan Linda Flodin.

Vård- och omsorgspersonal är en yrkesgrupp som jämfört med många andra branscher har
sämre förutsättningar för kompetensutveckling. Projekt HAV – Hållbart Arbetsliv
Västernorrland har som mål att skapa en tydlig förändring. Projektet ska möjliggöra kunskap,
utrymme och verktyg för personalen att hitta sina vägar och nycklar till det hållbara
arbetslivet. I projektet deltar cirka 250 medarbetare fördelat på kommunerna Ånge, Sundsvall,
Timrå, Härnösand och Sollefteå, vi har träffat några utav dem.

Linda Flodin, Specialistundersköterska inom demensvård, Sollefteå kommun tycker att
utbildningarna varit utvecklande för hennes arbetsliv.

– Man kan alltid lära sig något mer. Ibland kan det vara sådant man tidigare gått igenom,
kunskap är aldrig fel. Konceptet att koppla upp sig till en dator är smidigt, säger hon.

Även Zuhair Abbas, Omvårdnadspersonal och gruppledare på Härnösands kommun tycker
att konceptet har fungerat bra.

– Utbildningarna är utvecklande och extra viktig för den personal som genom jobbet har
mycket ansvar och lite utbildning med sig. En del kunskap är nytt och en del är bra att få
repeterat. Det uppstår dialoger där man kan diskutera och komma fram till bra lösningar, säger han.

Projektet inledes med en Kick-off och sedan en grundutbildning. Under grundutbildningen
fick deltagarna framföra vilka områden de önskade att fördjupa sina kunskaper inom. Det
fanns ett stort intresse inom temaområdena Fysisk hälsa och Stresshantering. Därför är det nu
två av sex områden som projektet erbjuder utbildning inom.

Vilket område har intresserat dig mest?
– Stressfaktorer och stresshantering var en väldigt intressant utbildning och ett
otroligt viktigt ämne. Inget område utesluter det andra och man får en del av allt.
Utbildning inom stresshantering passar alla och inte minst personal som jobbar
inom hemtjänsten, säger Linda Flodin.

Sandra Bylund, Omvårdnadspersonal, Sundsvalls kommun lyfter fram utbildningarna
Gruppdynamik och samspel, Personlig utveckling och Fysisk hälsa.

– Det finns alltid något i varje utbildning som är intressant att ta med sig. Man kan plocka delar
från alla utbildningar och sätta ihop till något bra, säger hon.

När frågan ställdes till deltagarna vilka områden de ville se mer av var det det utbildningar
relaterade till yrket som lyftes fram. Något som projektet planerat och kommer erbjuda
längre fram.

– Två viktiga områden jag skulle vilja uppdatera mina kunskaper inom är såromläggning och
lyftteknik, säger Linda Flodin.

Ett tjugotal utbildningar genomförda
HAV har stöd av Europeiska Socialfonden och pågår fram till februari 2023. Hittills har
projektet hållit ett tjugotal utbildningar. Peder Berg, Projektledare för HAV ser ett behov av
regelbunden och individanpassad kompetensutveckling i länet.

– Projektet är inte bara intressant utifrån kompetensutvecklingens perspektiv. HAV fungerar
också som ett test för hur kommunerna i Västernorrland kan arbeta vidare med metodiken
efter projektets avslut. Det är också viktigt att utbildningen är strukturerad utefter personalens
villkor och förutsättningar, säger han.

Sandra Bylund tycker att kommunerna ska erbjuda utbildning minst en gång per år.
– Man kan alltid utvecklas oavsett vilken utbildning man har i grunden, säger hon.

Zuhair Abbas har fått möjligheten att gå flera utbildningar genom arbetet på Härnösands
kommun.

– Det är också viktigt är att kunna erbjuda ny personal i yrket utbildning inom arbetets olika
områden, exempelvis lyftteknik och hantering av olika hjälpmedel, säger han.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.