Kommunförbundet Västernorrland / Krönika / Vi ska nyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Vi ska nyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Tänk att ett virus kunde få oss att ställa om. Vi människor har tidigare grubblat kring klimatförändringar, bostadsbubblor och ett spänt världspolitiskt läge. Det är naturligtvis stora och viktiga frågor även fortsatt. Men det som överskuggade allt detta år 2020 var ett nytt virus som sprang snabbare än alla beslutsfattare – både regionalt, nationellt och internationellt. Med vårt moderna och rörliga sätt att leva har vi gett grund för virusets snabba spridning. Västernorrland är inget undantag. I skrivande stund har regionen gått upp i förstärkningsläge på grund av den ökade smittspridningen. Vi måste fortsätta hålla i och hålla ut, ta till oss av myndigheternas information och följa de allmänna råden.

För oss på Kommunförbundet har året inneburit att vi som de flesta andra behövt ställa om vår verksamhet – och det snabbt. Utbildningar och konferenser har genomförts digitalt. Vi har drivit utvecklingsprojekt inom hållbart arbetsliv och digitalisering med förändrade metoder men med oförminskad kraft. Våra nätverk har, trots att de inte kunnat träffas fysiskt i samma omfattning, haft fortsatt fokus på att tillsammans jobba för kommunernas utveckling. Nätverken har också använts som plattform för att hantera frågor som kommit upp under den pågående pandemin, till exempel inom skola och personalfrågor.

Nu närmar sig 2021. Den hållbara förmågan att anpassa sig till förändringar kommer att bli allt viktigare under året som kommer. Vi ska under 2021 fokusera mer på att lyfta området kompetensförsörjning tillsammans med kommunerna. Vi kommer att stödja kommunerna i att få mer regional diskussion kring välfärdsutmaningen och i det ingår behovet av långsiktig kompetensförsörjning. Under nästa år ser vi samtidigt att kommunerna fortfarande kommer att behöva hantera den utmaning som pandemin utgör. Och precis som under året som gått, kommer vi att skapa möjligheter för kommunerna att mötas och hitta gemensamma strategier, ge stöd i form av kunskapsunderlag och i att samla nationell information som är aktuell för kommunernas verksamhet.

Vår förhoppning är att det kommer att finnas utrymme till att fortsätta lägga fokus på kommunernas utvecklingsarbete. Det är nu viktigare än någonsin att utnyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år
Ta hand om er,
Charlotte Sandelius, förbundsdirektör
December 2020

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Mobil: 070-365 71 57