Kommunförbundet Västernorrland / Okategoriserad / Yrkesresan Barn- och unga startar: ” Det kommer att stärka kompetensen i kommunernas socialtjänster”

Yrkesresan Barn- och unga startar: ” Det kommer att stärka kompetensen i kommunernas socialtjänster”

Cirka 35 personer från länets kommuner deltog i introduktionen på Parkaden i Härnösand. Nu kör Yrkesresans första resa igång på allvar. Den riktar sig till personal inom socialtjänsten som utreder barn och unga.
– Det stärker kvaliteten och skapar en yrkesstolthet för det man jobbar med, säger Caroline Lindström, regional projektledare.

Behovet har länge funnits för en enhetlig, nationellt framtagen metod för att sprida kunskap inom kommunerna. Yrkesresan är tänkt att göra detta på ett mer samlat och enhetligt sätt. Alla kommuner får samma kurspaket, oavsett om det är en stor eller liten kommun. Det stärker kvaliteten på utbildningen och blir mer kostnadseffektivt för kommunerna.

– Ja, kommunerna måste ju ändå göra denna utbildningssatsning när de nyanställer, nu slipper de sätta ihop egna kurser, i stället får de ett färdigt kurspaket, säger Caroline Lindström, som är projektledare för den första Yrkesresan, den för Barn och unga.

Tillsammans med kollegan Ina Strömberg, som är regional projektadministratör för Yrkesresan och som också jobbar på Kommunförbundet Västernorrland, utbildar hon nu cheferna, arbetsledarna med flera i deltagarportalen för Yrkesresan. Dessa chefer och arbetsledare kan sedan i sin tur anmäla sina anställda till utbildningarna inom Yrkesresan genom deltagarportalen. Tanken är att det förutom Yrkesresan Barn och unga, ska skapas fler yrkesresor, för alla områden inom socialtjänsten.

Hur har det varit tidigare, har det skiljt i kvalitet mellan kommunernas utbildning?

– Ja det har sett olika ut, Västernorrland har ju haft en samverkan kring BBIC (barns behov i centrum), i samråd med olika kommuner. Med Yrkesresan bygger man vidare på det och skapar fler steg. Sedan finns det också yrkesresor för fler målgrupper. Inte bara barn och unga, utan målgruppen innefattar hela socialtjänsten, säger Caroline Lindström.

Vad är skillnaden på att arbeta tillsammans jämfört med att man i varje kommun ska sätta ihop en utbildning själv?

– Dels att man ser att utbildningspaketet uppfyller viss krav på evidens och även forskning. Det  har ju prövats i Göteborgsregionen sedan 2017, så utbildningen har ju hållits i flera år och nu sprids det ut till det nationella planet. Man ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt utan man får en samlad yrkesintroduktion som har en hög kvalitet, säger hon.

Vad får du för respons under den här introduktionsdagen för chefer, arbetsledare och kontaktpersoner?

– Det är positivt, många ser fram emot att få komma igång med det här. Det är ju så att yrkesintroduktionen har ju varit en stor utmaning. Att kunna rekrytera och behålla personal inom den sociala barn och ungdomsvården, där personalomsättningen är hög. Förhoppningsvis blir personalomsättningen lägre. Att man som anställd känner att man får mer stöd i sitt arbete, säger hon.

Tror du att det är en konkurrensfördel som arbetsgivare att man kan erbjuda de här kurserna till de som kommer ny?

– Ja eftersom man ju inte erbjuder kurserna till konsulter, utan kurserna gäller för de som är anställda i de kommuner som är anslutna till Yrkesresan, säger hon.

Så det ger en bra merit även till den anställde?

– Ja det gör det.

När kör kurserna igång?

Den 20 oktober har vi första kursen: Handläggning med barn i centrum, säger hon.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.