Kommunförbundet Västernorrland / Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.​ Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Målgruppen är medarbetare såväl inom myndighetsutövning, utförarverksamhet samt arbetsledare och chefer. SKR är projektägare och samordnar arbetet. Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer bidrar med kunskapsunderlag och Adda tillhandahåller lärplattformen.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Innehållet i respektive yrkesresor anpassas efter respektive målgrupp och behov och hålls ihop i ett gemensamt koncept.

Kommunförbundet Västernorrland har fått uppdrag att ta fram produktionen av den nationella Yrkesresan för Funktionshinderområdet för utförarverksamhet, med start 2022.

Nationella satsningen på Yrkesresan

Totalt ska fem olika yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Läs mer om den nationella satsningen på SKR:s hemsida.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Lotta Brändström

Projektledare