Yrkesresan – nationell satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​ Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Målgruppen är medarbetare såväl inom myndighetsutövning, utförarverksamhet samt arbetsledare och chefer. SKR är projektägare och samordnar arbetet. Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer bidrar med kunskapsunderlag och Adda tillhandahåller lärplattformen. 

 Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Innehållet i respektive yrkesresor anpassas efter respektive målgrupp och behov och hålls ihop i ett gemensamt koncept.

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för innehåll och spridning av de olika resorna till länets sju kommuner. Det innebär samordning av det regionala genomförandet, kommunikation, planering och genomförandet av kursdagar, rekrytering och samordning av utbildare, kursadministration samt support för användarna. Först ut är Yrkesresan Barn och unga som startar i september 2022.

Kommunförbundet Västernorrland har fått ansvar att projektleda och ta fram produktionen av den nationella yrkesresan för funktionshinder för utförarverksamhet, med start 2022.

Besök nationella sidan: yrkesresan.se

Yrkesresan Barn och unga

barnfamilj med två små barn som går efter grusväg.

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till socialsekreterare, chefer och arbetsledare i den sociala barn och ungdomsvården, som arbetar med:​ mottagning, utredning, uppföljning och familjehem. Yrkesresan barn- och unga är den första av totalt fem resor som kommer att tas fram för personal som arbetar inom socialtjänsten.

Läs mer

 

Share This