Digitaliseringsguiden.se

Det ska vara lätt att driva verksamhetsutveckling. Digitaliseringsguiden ska utgå från det offentligas verksamhetsområden och ge förslag på metoder. Medarbetare inom offentlig sektor får en konkret guide till hur det går att nyttja de möjligheter som finns och att regionens näringsliv kan sprida innovativa tjänster.

Projektet möjliggör strukturerade träffar med kommunernas verksamheter för att samla in utmaningar och diskutera olika lösningsförslag. Genom seminarier och workshops stärks medarbetarnas förmåga att konkretisera verksamhetens utvecklingsbehov.

Minst åtta nya behov och utmaningar ska upptas i guiden och den ska efter projektavslut anses vara den ledande samverkansplattformen mellan näringsliv, akademi och tjänstepersoner för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Projektet har en separat projektorganisation och budget med Digitaliseringsrådet som styrgrupp, pågår mellan 2020-01-01 och 2022-04-30.

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta projektledare Osman Saidabdala

Mobil: 070-660 72 27

Mejl: osman.saidabdala@kfvn.se

Share This