Aktuellt

Under två år har projektet TEO drivit frågan om tillgängliga e-tjänster i Västernorrlands kommuner och Nordanstigs kommun. Nu börjar projektet närma sig sitt slut – och uppvisar mycket positiva resultat och omdömen. Alla uppsatta mål har uppnåtts, det har skapats...

Under hösten skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive lärcentrum. I veckan kom beskedet: Cirka 4.8 miljoner kronor beviljades för 2023. – Vi har ett bra samarbete i länet och det känns...

Förra torsdagen genomförde ESF-projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland sitt slutseminarium. Över hundra deltagare från de fem involverade kommunerna besökte Hotell Södra Berget, där de bjöds på en fullspäckad dag med fokus på kompetensutveckling, inspiration, meningsfulla diskussioner och nya möten....

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med åtta partners i sex olika länder analyserat pandemins konsekvenser för offentlig verksamhet. Nu avslutas projektet Erudite2 efter ett års erfarenhetsutbyte.– Tack vare den utvecklingen som påbörjades redan innan pandemin har vi sett att vi snabbare...

Den 4 oktober genomförde projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland, den första av fem utbildningstillfällen i förflyttningsteknik. Sundsvalls kommun var först ut – och på äldreboendet Lindgården tog Lena Unger och Susanna Nordin emot ett gäng glada HAV-deltagare och gav...

Cirka 35 personer från länets kommuner deltog i introduktionen på Parkaden i Härnösand. Nu kör Yrkesresans första resa igång på allvar. Den riktar sig till personal inom socialtjänsten som utreder barn och unga.– Det stärker kvaliteten och skapar en yrkesstolthet...

Nu är det officiellt, Timrå kommun blir den sjätte kommunen som går med i GFO, det gemensamma familjehemssamarbetet.– Vi har följt arbetet och de fördelar vi sett har gjort att vi ansökt om att få gå med, säger Sara Grape...

Digitaliseringsguiden.se, webbsidan som ska stötta kommunerna i digitaliseringen av sina välfärdstjänster, har väckt stort intresse runt om i landet sedan lanseringen.– Kommunerna gillar att de inte behöver starta från ett ”blankt papper”, genom att samverka utnyttjar vi varandras styrkor och...

Hon är en efterfrågad föreläsare och hennes utredning har lagt grunden till det gemensamma familjehemsarbetet i länet. Nu vinner Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete ett hederspris för sitt forskningsarbete.– Det känns självklart jätteroligt, särskilt när priset...

En av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa hos barn är att ha någon vuxen i sitt liv att prata med. Nu kan du som är vuxen och har barn i din närhet, få verktyg för hur du pratar med...

Bristen på familjehem är stor i hela Sverige, men här i länet samarbetar fem kommuner, genom Kommunförbundet Västernorrland. Det har lett till att krisen inte är lika omfattande.– Genom att samarbeta har vi inte bara fler familjehem, kommunerna har också...

Familjehem ger barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina egna föräldrar, en ny familj och en trygghet i livet. Tillfälligt, eller under hela uppväxten. Agneta och Micko Erkstam i Ånge är en av de familjer i...

Fler vill utbilda sig om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Att jobba med ämnet mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är mycket tungt och ofta uppstår känslan av att jobba i motvind. Men,...

Nu är den i skarpt läge. Projektgrupper från länets sju kommuner, samt Nordanstig har tillsammans tagit fram de första åtta lösningarna på prioriterade utmaningar för att digitalisera välfärden. Resultatet syns på den gemensamma plattformen, digitaliseringsguiden.se. – Det är stort och...

Det är tillfredställande att se resultat av ett utvecklingsarbete som tagit lång tid och mycket möda. Nu kan vi dock se i regeringens budgetproposition, forskningsproposition, regleringsbreven till myndigheter och i olika nationella uppdrag att man lyssnat in socialtjänsternas utvecklingsbehov. Kärnan...

I slutet av hösten skickade Västernorrlands sju kommuner, genom Kommunförbundet Västernorrland in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att kunna utveckla sina respektive Lärcentrum*.  I veckan kom det glädjande beskedet:  4,5 miljoner kronor beviljades för 2022. Pengarna som kommunerna har...

Hela världen uppmanas att ta ställning mot mäns våld mot flickor och kvinnor just idag på ”Orange day” – Den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Under Timrå IK:s match mot Färjestad BK finns Kommunförbundet Västernorrland på plats...

Psykiatripatienter ska få den hjälp de har rätt till, hela vägen från slutenvården, till utskrivning till primärvård och hemkommun. En ny satsning på gemensam utbildning ska minska risken att patienter hamnar mellan stolarna på grund av otydlighet i ansvar. –...

Kompetensutveckling ska göra vård- och omsorgspersonalen i kommunerna friskare, gladare och mer motiverade. Nu går projektet HAV, Hållbart arbetsliv Västernorrland in i skarpt läge och det är de anställda som själva bestämmer vad de behöver för att öka sitt välmående....

Kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck behöver bli bättre. Nu ska ett resurscentrum bildas i länet, med samlad expertis från kommuner, region, polis och åklagarmyndigheten i länet.– Det är fantastiskt att vi får ett så brett deltagande i länet, det...

Det är inte killarna som tvingats ändra sig. Det är tjejerna som fått utveckla överlevnadsstrategier för att klara sig igenom en vardag där sexuella trakasserier och ibland även våld, har blivit vardagsmat. Det visar en licentiatavhandling som Lotta Brännström gjort...

Den bästa tillgängliga kunskapen inom socialtjänstfrågor ska nu samlas i en enda, efterlängtad utbildnings- och läroplattform. I höst får de som jobbar inom området barn- och unga tillgång till plattformen.– Det ska finnas filmer, poddar, texter, de senaste lagtexterna, ja...

En tuff arbetssituation med hög arbetsbelastning har lett till att socialsekreterare slutar och det därför råder brist på erfarna socialsekreterare i stora delar av landet. Flera kommuner i länet försöker motverka trenden och nu senast Örnsköldsviks kommun, som i ett...

Det finns inga tydliga tecken eller varningssignaler att titta efter, därför måste alla som jobbar i yrken där de möter människor våga bryta tabun. I ett gemensamt utbildningsprojekt för suicidprevention kommer kommun- och regionanställda i Västernorrland nu att få lära...

Vad skulle du vilja förändra om Sverige fick 45,5 miljarder extra 2022? Eller om Västernorrland fick en extra miljard? Det är nämligen så mycket det könsrelaterade våldet beräknas kosta samhället årligen enligt EIGE (European Institute for Gender Equality). I totalsumman...

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse – som består av kommunalråd och oppositionsråd från länet samtliga sju kommuner – motsätter sig med kraft ett avskaffat producentansvar för returpapper.  Kommunförbundets styrelse konstaterar att regeringens förslag är ett steg bakåt för ett samlat miljöarbete och en...

Ur kriser och utmaningar kommer innovation och handlingskraft och ett ännu större fokus på vad vi tillsammans kan åstadkomma. Vi behöver också reflektion och gemensamt lärande, för vi får inte glömma allt som fungerat bra under pandemin och hur vi...

Tillväxtverket har beviljat Kommunförbundet Västernorrland tre miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva projektet ”Tillgängliga e-tjänster för offentlig sektor”. Satsningen ska bidra till att länets kommuner, och Nordanstigs kommun, i högre grad erbjuder samhällsservice i...

Tänk att ett virus kunde få oss att ställa om. Vi människor har tidigare grubblat kring klimatförändringar, bostadsbubblor och ett spänt världspolitiskt läge. Det är naturligtvis stora och viktiga frågor även fortsatt. Men det som överskuggade allt detta år 2020...

Häromdagen damp Länsstyrelsens utvärdering av den gemensamma hanteringen av Covid-19 mer i min mailbox. Inledningsvis konstateras Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län där en fungerande samverkan mellan länets aktörer har varit avgörande för att...

Vi jobbar på under årets sista arbetsveckor och här kommer en uppdatering av vad som händer hos oss. På nationell nivå pågår ett arbete att forma nästa års överenskommelser mellan SKR (tidigare SKL) och departementen för socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens...

Personligen känns det som om julen kommer lika plötsligt varje år, dagarna och veckorna rusar iväg och utan att man hunnit med så är det 4:e advent. Men då, just då, är det dags att stanna upp, känna in julstämningen...

Studentfirandet kommer att bli annorlunda i år på grund av situationen med covid-19. De kommunala gymnasieskolorna i Västernorrland har tillsammans med de fristående gymnasierna sett över hur avslutningen ska se ut och är överens om ramarna kring hur firandet kan...

Kommunutredningen säger att de största utmaningarna för kommunerna framåt är urbaniseringen och demografin. Men idéerna på lösningar för att lyckas säkra välfärden är få. En viktig spelare inom arbetsmarknadspolitiken reformeras och vilka konsekvenser Arbetsförmedlingens förändring får för kommunerna är inte...

Nu lämnar vår tf direktör Sirpa Virtanen över stafettpinnen till Charlotte Sandelius som kliver in som ledare för ett Kommunförbund i ständig utveckling. – Det ska bli riktigt roligt, spännande och utmanande att ta mig an det här jobbet, säger...

Nu lever vi mitt i en förvandling. Eftersom jag inte är infödd norrlänning, blir jag lika överraskad varje år. Den kommer så snabbt, så det kan vara svårt att hinna ta vara på den. Livet går från gråskalan till alla...

Ärebos äldreboende i Sollefteå kommun har deltagit i EU-projektet SECURE med målet att bli mer energieffektiva. Kommunförbundet Västernorrland har genom samarbete med det kommunala bostadsbolaget i Sollefteå, Solatum Hus & Hem, minskat energiförbrukningen med åtta procent på äldreboendet Ärebo i...

En ny styrelse har valts för Kommunförbundet Västernorrland under förbundsmötet i Härnösand den 4 april. I och med det tar Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls kommun, nu över ordförandeskapet i kommunernas länsgemensamma intresseorganisation. – Det är jätteroligt att jag fått...

Pressmeddelande 2018-05-17 Ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling inom Örnsköldsviks kommun har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Det visar en ny analys av kommunens e-tjänster. Digitaliseringen har gett snabbare...

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer arbetar med många olika uppdrag för att stärka socialtjänsternas kompetensförsörjning. Senaste exemplet är de två nya YH-utbildningar som Reveljen i Sollefteå kommun har fått. Vi har samarbetat i ansökningar för både Socialadministratörsutbildning och Stödpedagogutbildning och gläds...

I Västernorrland fanns 1 januari 2017 totalt 189 solelanläggningar anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt av cirka 2336 kW solel per år vilket motsvarar uppvärmning av drygt 470 villor per år. Det visar en sammanställning som Energikontoret Västernorrland...

Nio EU-regioner, inkluderat Västernorrlands län, har gått ihop för att ta itu med en gemensam utmaning: hur man möter EU: s energieffektivitetsmål. Projektet kommer att dela bästa praxis för smartare och mer energieffektiva regioner, öka koldioxidreduktionen och minska energiförbrukningen i...

Utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri är sedan några år tillbaka en vanlig syn på gator och torg som väcker många frågor. Merparten kommer från Rumänien eller Bulgarien, många är fattiga romer som lever i utsatthet även i hemländerna....

Måndag den 27 mars startar Get online week, en kampanjvecka med syftet att få fler människor att känna sig bekväma med internet och e-tjänster. Många organisationer i länet som vill bidra till ökad digital delaktighet radar upp aktiviteter på kommunernas...

Fredag 24 mars arrangerar Kommunförbundet Västernorrland den årliga Välfärdskonferensen – i år med temat kompetensförsörjning. Under dagen hålls ett flertal högaktuella föreläsningar, bland annat med representanter från Sveriges kommuner och Landsting samt Regeringskansliet. Glenn Nordlund, ordförande i Kommunförbundets styrelse: –...

Svenska regeringen tog emot OECD:s första rekommendationer i en rapport för bättre tillväxtpolitik i norra Sverige. Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst den 25:e november i Stockholm presenterades sammanfattningen av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten...

Sjukskrivningarna pekar skarpt uppåt och har ökat med 75 procent sedan 2010. Två av tre sjukskrivna är kvinnor. Om utvecklingen fortsätter uppåt kommer vi 2020 ha kostnader för sjukskrivningarna på 50 miljarder kronor – och 245 000 personer i sjukskrivning....