Aktuellt

Genom internationell samverkan med utbyte av kunskap och erfarenheter ska innovationskapaciteten öka i offentlig sektor. Det är syftet med projektet INNOCAP, ett EU-projekt som Kommunförbundet Västernorrland och Örnsköldsviks kommun deltar i. Nu har ett andra projektmöte hållits, på Island. – Vi fick en bra inblick över varandras erfarenheter och innovationer, vi har också fått se […]

...

”Utbildningsområdet står inför stora utmaningar som kräver en effektiv och hållbar regional samverkan”, det säger Olle Åkerlund, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun under ett politiskt samråd för ansvariga politiker och tjänstepersoner inom skola och vuxenutbildning. Han får medhåll av sin politikerkollega i Timrå, Lisbeth Eklund, även hon ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. […]

...

Varje år frågar vi våra nätverksdeltagare vad de tycker om Kommunförbundet Västernorrlands arbete. Några av deltagarna har också tackat ja till att delta på film för att dela sina tankar. Här är vår senaste film där vi intervjuat deltagare från Örnsköldsvik och Sundsvall.

...

Kommunförbundet Västernorrlands välfärdskonferens med temat Kompetensförsörjning i välfärden, har hittills lockat ett par hundra intresserade politiker, tjänstepersoner och andra välfärdsintresserade personer. 60-70 politiker från länets kommuner deltog fysiskt på plats, ett nittiotal tittade på vår livesändning direkt, men efter sändningen har många också gått in och kollat på livesändningen i efterhand. Nu har du också […]

...

Under två år har projektet TEO drivit frågan om tillgängliga e-tjänster i Västernorrlands kommuner och Nordanstigs kommun. Nu börjar projektet närma sig sitt slut – och uppvisar mycket positiva resultat och omdömen. Alla uppsatta mål har uppnåtts, det har skapats nya nätverk och en större och bredare kommunöverskridande samverkan i frågorna och TEO har arbetssätt […]

...

Under hösten skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive lärcentrum. I veckan kom beskedet: Cirka 4.8 miljoner kronor beviljades för 2023. – Vi har ett bra samarbete i länet och det känns väldigt kul och viktigt att kommunerna kan fortsätta sin utvecklingsresa med hjälp av statsbidraget, säger […]

...

Förra torsdagen genomförde ESF-projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland sitt slutseminarium. Över hundra deltagare från de fem involverade kommunerna besökte Hotell Södra Berget, där de bjöds på en fullspäckad dag med fokus på kompetensutveckling, inspiration, meningsfulla diskussioner och nya möten. – Vår högsta ambition med slutseminariet var att deltagarna skulle få träffa varandra och ha […]

...

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med åtta partners i sex olika länder analyserat pandemins konsekvenser för offentlig verksamhet. Nu avslutas projektet Erudite2 efter ett års erfarenhetsutbyte.– Tack vare den utvecklingen som påbörjades redan innan pandemin har vi sett att vi snabbare kunnat ställa om. Konsekvenserna i deltagarkommunera har därför inte blivit lika stora, säger Osman Saidabdala, […]

...

Den 4 oktober genomförde projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland, den första av fem utbildningstillfällen i förflyttningsteknik. Sundsvalls kommun var först ut – och på äldreboendet Lindgården tog Lena Unger och Susanna Nordin emot ett gäng glada HAV-deltagare och gav dem teoretisk såväl som praktisk kunskap i förflyttningsteknik. Lena och Susanna jobbar på Timrå kommun […]

...

Cirka 35 personer från länets kommuner deltog i introduktionen på Parkaden i Härnösand. Nu kör Yrkesresans första resa igång på allvar. Den riktar sig till personal inom socialtjänsten som utreder barn och unga.– Det stärker kvaliteten och skapar en yrkesstolthet för det man jobbar med, säger Caroline Lindström, regional projektledare. Behovet har länge funnits för […]

...

Nu är det officiellt, Timrå kommun blir den sjätte kommunen som går med i GFO, det gemensamma familjehemssamarbetet.– Vi har följt arbetet och de fördelar vi sett har gjort att vi ansökt om att få gå med, säger Sara Grape Junkka, förvaltningschef socialförvaltningen, Timrå kommun. GFO, Gemensam familjehemsorganisation är ett samarbete mellan hittills fem kommuner […]

...

Digitaliseringsguiden.se, webbsidan som ska stötta kommunerna i digitaliseringen av sina välfärdstjänster, har väckt stort intresse runt om i landet sedan lanseringen.– Kommunerna gillar att de inte behöver starta från ett ”blankt papper”, genom att samverka utnyttjar vi varandras styrkor och nyttjar varje skattekrona effektivt, säger Osman Saidabdala, projektledare. Åtta kommuner, sju i Västernorrlands län, samt […]

...

Hon är en efterfrågad föreläsare och hennes utredning har lagt grunden till det gemensamma familjehemsarbetet i länet. Nu vinner Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete ett hederspris för sitt forskningsarbete.– Det känns självklart jätteroligt, särskilt när priset delas ut från praktiken, säger hon.   Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården delar årligen ut ett […]

...

En av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa hos barn är att ha någon vuxen i sitt liv att prata med. Nu kan du som är vuxen och har barn i din närhet, få verktyg för hur du pratar med 9-12 åringar om deras mående. Delta i en mycket viktig och helt gratis föreläsning. Med […]

...

Bristen på familjehem är stor i hela Sverige, men här i länet samarbetar fem kommuner, genom Kommunförbundet Västernorrland. Det har lett till att krisen inte är lika omfattande.– Genom att samarbeta har vi inte bara fler familjehem, kommunerna har också investerat mer pengar i att höja kvaliteten i familjehemsvården, säger Elisabeth Högberg, enhetschef för Gemensam […]

...

Familjehem ger barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina egna föräldrar, en ny familj och en trygghet i livet. Tillfälligt, eller under hela uppväxten. Agneta och Micko Erkstam i Ånge är en av de familjer i länet som gör verklig skillnad.– Vi har aldrig ångrat att vi tog emot dem alla […]

...

Att jobba med ämnet mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är mycket tungt och ofta uppstår känslan av att jobba i motvind. Men, för att starta året med en positiv vinkel på ett mörkt tema så kommer här en ljus sammanfattning av det gångna året. “Inom skolans värld förtjänar rektorerna särskild uppmärksamhet” […]

...

Nu är den i skarpt läge. Projektgrupper från länets sju kommuner, samt Nordanstig har tillsammans tagit fram de första åtta lösningarna på prioriterade utmaningar för att digitalisera välfärden. Resultatet syns på den gemensamma plattformen, digitaliseringsguiden.se. – Det är stort och känns viktigt och spännande att vi nu har en digital plattform för erfarenhets- & kunskapsutbyte, […]

...

Det är tillfredställande att se resultat av ett utvecklingsarbete som tagit lång tid och mycket möda. Nu kan vi dock se i regeringens budgetproposition, forskningsproposition, regleringsbreven till myndigheter och i olika nationella uppdrag att man lyssnat in socialtjänsternas utvecklingsbehov. Kärnan är att underlätta för de lokala verksamheterna och utforma verksamhetsnära, användbart kunskapsstöd inom viktiga områden. […]

...

I slutet av hösten skickade Västernorrlands sju kommuner, genom Kommunförbundet Västernorrland in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att kunna utveckla sina respektive Lärcentrum*.  I veckan kom det glädjande beskedet:  4,5 miljoner kronor beviljades för 2022. Pengarna som kommunerna har ansökt om kommer att användas till att utveckla de sju befintliga Lärcentrum som finns i […]

...

Hela världen uppmanas att ta ställning mot mäns våld mot flickor och kvinnor just idag på ”Orange day” – Den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Under Timrå IK:s match mot Färjestad BK finns Kommunförbundet Västernorrland på plats tillsammans med länets tjej- och kvinnojourer, Länsstyrelsen och Polisen på plats i NHC Arena.   […]

...

Nu är årets handledare för Vård och omsorgscollege Västernorrland utsedda. Sju medarbetare från regionen och länets kommuner utsågs till årets handledare 2021. Utöver att bli årets handledare för sin kommun utsågs Maria Vedin, undersköterska i Örnsköldsviks kommun också till årets handledare för hela Västernorrland.– Det är jätteroligt, jag hade ingen aning om att jag också […]

...

Psykiatripatienter ska få den hjälp de har rätt till, hela vägen från slutenvården, till utskrivning till primärvård och hemkommun. En ny satsning på gemensam utbildning ska minska risken att patienter hamnar mellan stolarna på grund av otydlighet i ansvar. – Man kan redan se skillnad för kommunerna vad gäller bestridanden av viten, men den största […]

...

Kompetensutveckling ska göra vård- och omsorgspersonalen i kommunerna friskare, gladare och mer motiverade. Nu går projektet HAV, Hållbart arbetsliv Västernorrland in i skarpt läge och det är de anställda som själva bestämmer vad de behöver för att öka sitt välmående. – Det är kul att det är i gång nu! För oss är det viktigt […]

...

Kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck behöver bli bättre. Nu ska ett resurscentrum bildas i länet, med samlad expertis från kommuner, region, polis och åklagarmyndigheten i länet.– Det är fantastiskt att vi får ett så brett deltagande i länet, det kommer göra att den drabbade möts av hög kompetens och får rätt stöd, säger Anneli […]

...

Det är inte killarna som tvingats ändra sig. Det är tjejerna som fått utveckla överlevnadsstrategier för att klara sig igenom en vardag där sexuella trakasserier och ibland även våld, har blivit vardagsmat. Det visar en licentiatavhandling som Lotta Brännström gjort via Mittuniversitetet. Ämnet är viktigt och i högsta grad aktuellt.  Lotta Brännström, som jobbar på […]

...

Den bästa tillgängliga kunskapen inom socialtjänstfrågor ska nu samlas i en enda, efterlängtad utbildnings- och läroplattform. I höst får de som jobbar inom området barn- och unga tillgång till plattformen.– Det ska finnas filmer, poddar, texter, de senaste lagtexterna, ja allt man behöver för att bli tryggare i sin roll, säger Jessica Eriksson, utbildningsledare inom […]

...

En tuff arbetssituation med hög arbetsbelastning har lett till att socialsekreterare slutar och det därför råder brist på erfarna socialsekreterare i stora delar av landet. Flera kommuner i länet försöker motverka trenden och nu senast Örnsköldsviks kommun, som i ett lyckat projekt infört återhämtning under arbetstid. Kommunförbundet Västernorrlands forsknings- och utvecklingsenhet, FoU, har nu utifrån […]

...

Det finns inga tydliga tecken eller varningssignaler att titta efter, därför måste alla som jobbar i yrken där de möter människor våga bryta tabun. I ett gemensamt utbildningsprojekt för suicidprevention kommer kommun- och regionanställda i Västernorrland nu att få lära sig att våga fråga om självmordstankar.         Projektet, som drivs i ett […]

...

Vad skulle du vilja förändra om Sverige fick 45,5 miljarder extra 2022? Eller om Västernorrland fick en extra miljard? Det är nämligen så mycket det könsrelaterade våldet beräknas kosta samhället årligen enligt EIGE (European Institute for Gender Equality). I totalsumman inkluderas så klart även kostnader för könsrelaterat våld män drabbas av (Nationell strategi mot mäns […]

...

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse – som består av kommunalråd och oppositionsråd från länet samtliga sju kommuner – motsätter sig med kraft ett avskaffat producentansvar för returpapper.  Kommunförbundets styrelse konstaterar att regeringens förslag är ett steg bakåt för ett samlat miljöarbete och en orimlig överföring av miljökostnader till kommuner och enskilda.  Uttalande-ang.-producentansvar-for-returpapper

...

Ur kriser och utmaningar kommer innovation och handlingskraft och ett ännu större fokus på vad vi tillsammans kan åstadkomma. Vi behöver också reflektion och gemensamt lärande, för vi får inte glömma allt som fungerat bra under pandemin och hur vi kan göra mer av det. Vi får hålla fast vid allt som vi lärt oss, […]

...

Tillväxtverket har beviljat Kommunförbundet Västernorrland tre miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva projektet ”Tillgängliga e-tjänster för offentlig sektor”. Satsningen ska bidra till att länets kommuner, och Nordanstigs kommun, i högre grad erbjuder samhällsservice i form av trygga och pålitliga digitala tjänster. Medborgare och företag ska så enkelt som möjligt […]

...

Tänk att ett virus kunde få oss att ställa om. Vi människor har tidigare grubblat kring klimatförändringar, bostadsbubblor och ett spänt världspolitiskt läge. Det är naturligtvis stora och viktiga frågor även fortsatt. Men det som överskuggade allt detta år 2020 var ett nytt virus som sprang snabbare än alla beslutsfattare – både regionalt, nationellt och […]

...

Häromdagen damp Länsstyrelsens utvärdering av den gemensamma hanteringen av Covid-19 mer i min mailbox. Inledningsvis konstateras Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län där en fungerande samverkan mellan länets aktörer har varit avgörande för att begränsa pandemieffekterna för länets invånare. En gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats i samverkan […]

...

Vi jobbar på under årets sista arbetsveckor och här kommer en uppdatering av vad som händer hos oss. På nationell nivå pågår ett arbete att forma nästa års överenskommelser mellan SKR (tidigare SKL) och departementen för socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens område. Överenskommelser fungerar som stöd åt den utveckling som kommuner och regioner förväntas driva inom […]

...

Personligen känns det som om julen kommer lika plötsligt varje år, dagarna och veckorna rusar iväg och utan att man hunnit med så är det 4:e advent. Men då, just då, är det dags att stanna upp, känna in julstämningen och ingjuta tilltro för framtiden. Jag tror verkligen att vi behöver hjälpas åt med att […]

...

Studentfirandet kommer att bli annorlunda i år på grund av situationen med covid-19. De kommunala gymnasieskolorna i Västernorrland har tillsammans med de fristående gymnasierna sett över hur avslutningen ska se ut och är överens om ramarna kring hur firandet kan gå till. Skolchefer och lokala skolledningar i Västernorrland förstår att det kan väcka upprörda känslor […]

...

Kommunutredningen säger att de största utmaningarna för kommunerna framåt är urbaniseringen och demografin. Men idéerna på lösningar för att lyckas säkra välfärden är få. En viktig spelare inom arbetsmarknadspolitiken reformeras och vilka konsekvenser Arbetsförmedlingens förändring får för kommunerna är inte lätt att förutspå. För att inte tala om de ekonomiska utmaningarna och de ökande behoven, […]

...

Nu lämnar vår tf direktör Sirpa Virtanen över stafettpinnen till Charlotte Sandelius som kliver in som ledare för ett Kommunförbund i ständig utveckling. – Det ska bli riktigt roligt, spännande och utmanande att ta mig an det här jobbet, säger Charlotte, som nu börjar sitt arbete som förbundsdirektör för Kommunförbundet Västernorrland. Samverkan mellan kommunerna en […]

...

Nu lever vi mitt i en förvandling. Eftersom jag inte är infödd norrlänning, blir jag lika överraskad varje år. Den kommer så snabbt, så det kan vara svårt att hinna ta vara på den. Livet går från gråskalan till alla färger bara på några veckor. Hänger man inte med så står man där plötsligt och […]

...

Ärebos äldreboende i Sollefteå kommun har deltagit i EU-projektet SECURE med målet att bli mer energieffektiva. Kommunförbundet Västernorrland har genom samarbete med det kommunala bostadsbolaget i Sollefteå, Solatum Hus & Hem, minskat energiförbrukningen med åtta procent på äldreboendet Ärebo i Långsele. Det lyckade resultatet har åstadkommits genom ett fördjupat samarbete och ökad förståelse mellan verksamhet […]

...

En ny styrelse har valts för Kommunförbundet Västernorrland under förbundsmötet i Härnösand den 4 april. I och med det tar Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls kommun, nu över ordförandeskapet i kommunernas länsgemensamma intresseorganisation. – Det är jätteroligt att jag fått förtroendet som ordförande i styrelsen. Kommunförbundet Västernorrland spelar en viktig roll genom att vara en […]

...

Pressmeddelande 2018-05-17 Ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling inom Örnsköldsviks kommun har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Det visar en ny analys av kommunens e-tjänster. Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete […]

...

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer arbetar med många olika uppdrag för att stärka socialtjänsternas kompetensförsörjning. Senaste exemplet är de två nya YH-utbildningar som Reveljen i Sollefteå kommun har fått. Vi har samarbetat i ansökningar för både Socialadministratörsutbildning och Stödpedagogutbildning och gläds åt att ansökningarna lyckades. Nu fortsätter vi att tillsammans forma innehållet i utbildningarna så att […]

...

I Västernorrland fanns 1 januari 2017 totalt 189 solelanläggningar anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt av cirka 2336 kW solel per år vilket motsvarar uppvärmning av drygt 470 villor per år. Det visar en sammanställning som Energikontoret Västernorrland gjort utifrån enkäter till nätägarna. Nätanslutna solelsanläggningar finns i varje kommun i Västernorrland. Flest anläggningar […]

...

Nio EU-regioner, inkluderat Västernorrlands län, har gått ihop för att ta itu med en gemensam utmaning: hur man möter EU: s energieffektivitetsmål. Projektet kommer att dela bästa praxis för smartare och mer energieffektiva regioner, öka koldioxidreduktionen och minska energiförbrukningen i den byggda miljön. CLEAN kommer att få ekonomiskt stöd från EU: s Interreg Europe-samarbetsprogram, vilket […]

...

Utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri är sedan några år tillbaka en vanlig syn på gator och torg som väcker många frågor. Merparten kommer från Rumänien eller Bulgarien, många är fattiga romer som lever i utsatthet även i hemländerna. Det är en komplex fråga att hantera för såväl kommuner som humanitära organisationer. Redan 2015 […]

...

Måndag den 27 mars startar Get online week, en kampanjvecka med syftet att få fler människor att känna sig bekväma med internet och e-tjänster. Många organisationer i länet som vill bidra till ökad digital delaktighet radar upp aktiviteter på kommunernas bibliotek! Get online week är en europeisk kampanjvecka där myndigheter, bibliotek och privata organisationer arrangerar […]

...

Fredag 24 mars arrangerar Kommunförbundet Västernorrland den årliga Välfärdskonferensen – i år med temat kompetensförsörjning. Under dagen hålls ett flertal högaktuella föreläsningar, bland annat med representanter från Sveriges kommuner och Landsting samt Regeringskansliet. Glenn Nordlund, ordförande i Kommunförbundets styrelse: – Välfärdskonferensen är en oerhört viktig arena för oss kommuner i Västernorrland. Vi får chans att […]

...

Svenska regeringen tog emot OECD:s första rekommendationer i en rapport för bättre tillväxtpolitik i norra Sverige. Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst den 25:e november i Stockholm presenterades sammanfattningen av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå […]

...

Sjukskrivningarna pekar skarpt uppåt och har ökat med 75 procent sedan 2010. Två av tre sjukskrivna är kvinnor. Om utvecklingen fortsätter uppåt kommer vi 2020 ha kostnader för sjukskrivningarna på 50 miljarder kronor – och 245 000 personer i sjukskrivning. Alarmerande rubriker om ökande sjukfrånvaro är något som har blivit vardag. Men hur ska vi […]

...