Kommunförbundet Västernorrland / Krönika / Årets sista veckor är intensiva

Årets sista veckor är intensiva

Vi jobbar på under årets sista arbetsveckor och här kommer en uppdatering av vad som händer hos oss. På nationell nivå pågår ett arbete att forma nästa års överenskommelser mellan SKR (tidigare SKL) och departementen för socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens område.

Överenskommelser fungerar som stöd åt den utveckling som kommuner och regioner förväntas driva inom identifierade förbättringsområden. För att överenskommelserna och de medföljande statsbidragen ska träffa rätt och vara användbara, har SKR under höstveckorna en löpande dialog med oss. Nätverken på SKR, socialchefsnätverk och nätverket för Regionala stödstrukturer (RSS), bidrar till att forma både överenskommelser och kommande nya lagförslag utifrån de lokala verksamheternas behov. I januari får vi veta hur väl vår röst har hörts!

Vi utvecklar ständigt vår samverkan med andra aktörer även på regional nivå. Under hösten har vi haft dialoger med universiteten (UmU, MIUN) om hur vi kan stärka ett utbyte, som gynnar både universiteten och våra kommuners verksamhet. Det kan handla om praktikplatser, innehållet i utbildningar eller forskningsidéer. Ett sätt är att låna personal. Flera av våra forskare är periodvis utlånade till universiteten, men den här gången välkomnar vi professor Björn Blom från Socialt arbete på Umeå Universitet till oss istället. Han kommer på deltid bidra till att utveckla vår forskning och lyfta behov av praktiknära forskning.

Vi har även en nära och fruktbar samverkan med Länsstyrelsen, för båda organisationer har ju ett utvecklingsuppdrag riktat till socialtjänsterna. Sedan tidigare driver vi ett gemensamt projekt inom våld i nära relationer. Vi ökar nu samarbetet med en satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi håller precis på att anställa en medarbetare som stärker utvecklingen inom detta område. Oerhört svåra frågor som, bland annat, kräver en ständig kompetensutveckling i länet på många olika nivåer. Ni får höra mera om detta framöver.

När vi arbetar tillsammans med kommunernas personal i olika utvecklingsprocesser, skaffar vi oss en kompetens som efterfrågas även nationellt. Vi medverkar ibland i olika nationella utvecklingsprocesser, men den här gången har vi lånat ut en av våra medarbetare, Jessica Eriksson till SKR. Hon har under hösten hjälpt SKR att utforma nationellt stöd inom systematisk uppföljning åt alla kommuner och län. Även på det viset kan vi lyfta det lokala perspektivet i utvecklingsfrågor. Om du vill veta mera om det omfattande stöd vi kan erbjuda åt de lokala verksamheterna inom systematisk uppföljning, kan du läsa mera på vår hemsida eller kontakta anna.jakobsson.lund@kfvn.se.

Jag vill tacka våra främsta samarbetspartners; socialtjänstens medarbetare som deltar i våra nätverk och som tillsammans med vår personal driver en utveckling som gynnar kommunernas medborgare. Det vi gör, gör vi för er!

God Jul och Gott Nytt År!
Sirpa

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Mobil: 070-320 85 41