I mörkret ser vi nu en ljusning

I mörkret ser vi nu en ljusning

Fler vill utbilda sig om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Att jobba med ämnet mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är mycket tungt och ofta uppstår känslan av att jobba i motvind. Men, för att starta året med en...
Långsiktighet, systematik och uthållighet ger resultat

Välfärden under lupp

Ur kriser och utmaningar kommer innovation och handlingskraft och ett ännu större fokus på vad vi tillsammans kan åstadkomma. Vi behöver också reflektion och gemensamt lärande, för vi får inte glömma allt som fungerat bra under pandemin och hur vi kan göra mer av det....
Långsiktighet, systematik och uthållighet ger resultat

Vi ska nyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Tänk att ett virus kunde få oss att ställa om. Vi människor har tidigare grubblat kring klimatförändringar, bostadsbubblor och ett spänt världspolitiskt läge. Det är naturligtvis stora och viktiga frågor även fortsatt. Men det som överskuggade allt detta år 2020 var...