Arbetsmarknad och arbetsliv

Inom området arbetsmarknad och arbetsliv samordnar Kommunförbundet nätverk för politiker och tjänstemän med ansvar för kommunernas arbetsmarknadsenheter och det kommunala aktivitetsansvaret. Vi driver även projekt – till exempel Hållbart arbetsliv i Västernorrland med stöd från socialfonden.

Arbetsmarknad

Inom området arbetarmarknad samordnar Kommunförbundet nätverk för politiker och tjänstemän med ansvar för kommunernas arbetsmarknadsenheter. Målet är att tillhanda hålla en arena för kunskapshöjande seminarier kring aktuella frågor. Fokus just nu är reformeringen av Arbetsförmedlingen.  Det är viktigt att säkerställa att alla – oavsett bostadsort vid arbetslöshet – har tillgång till stöd och insatser utifrån sina behov.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunerna har en skyldighet att följa upp unga mellan 16 – 20 år som varken arbetar eller studerar. Genom nätverket för kommunernas aktivitetsansvar tillhandahåller Kommunförbundet en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur det kommunala aktivitetsansvaret hanteras.

Hållbart arbetsliv

Kommunförbundet driver projektet Hållbart arbetsliv (HAV) med stöd från Socialfonden. Målet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser utveckla medarbetarna mot ett mer hållbart arbetsliv med sänkta sjuktal i organisationen. Målet är också att stärka individens anställningsbarhet och karriär.

Projektet pågår 2020-09-01-2023-02-28

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Åsa Claeson-Nordin

Samordnare: Kultur & Fritid och Arbetsmarknadspolitik

Mobil: 070-216 29 89