Högre utbildning

Länets kommuner behöver utökad dialog och samarbete med vårt eget lärosäte. Därför har Kommunförbundet en plats i ledningsgruppen för Regionala utvecklingsnätverket vid Mittuniversitetet. Nätverket stöder och driver skolutveckling, kompetenshöjning och forskning.

Nu utformar kommunerna tillsammans med Mittuniversitetet även en ny lärarutbildning.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.