Kommunförbundet Västernorrland / Genomförda projekt

Genomförda projekt

Här hittar du de projekt som vi på Kommunförbundet Västernorrland utfört. Klicka på läs mer för att veta mer om varje projekt. Vill du se vilka projekt som är aktuella just nu? Klicka här!

Digitaliseringsguiden

Digitaliseringsguiden är en samverkansplattform för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan näringsliv, akademi och tjänstepersoner för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

ERUDITE

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE är ett samarbete mellan sju olika EU-regioner och forskningsinstituten RISE (SWE) och Universitet i Ljubljana. Projektet syftar till att utveckla landsbygden.

ERUDITE2

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE2 är ett samarbete mellan åtta partners i sex länder. Erudite2 pågick ett år och avslutades 30 september 2022. Syftet med projektet var att analysera hur det offentliga påverkats av pandemin.

Hållbar Framtid i Västernorrland

Hållbar Framtid i Västernorrland var ett projekt med målet att bidra till genomförandet av de hållbarhetsintentioner som angetts i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Kunskap till praktik

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik.

Make sense

Projektet bidrar till social inkludering och ökad egenmakt hos EU-medborgare som lever i social och ekonomisk utsatthet. Tillsammans med frivilligorganisationer och kommunerna har projektet skapat mötesplatser i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.