Make sense

Make sense – social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norra Sverige

Projektet ska bidra till social inkludering och ökad egenmakt hos EU-medborgare som lever i social och ekonomisk utsatthet. Tillsammans med frivilligorganisationer och kommunerna har projektet skapat mötesplatser i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Vårt arbete ska också spridas till andra kommuner. Projektet pågår okt 2015-dec 2018 och finansieras av Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt.

Tillsammans med frivilligorganisationerna gör vi skillnad för utsatta EU-medborgare

Vid årsskiftet 2015/2016 genomförde projektet under planeringsfasen en omfattande behovskartläggning med ett nittiotal utsatta EU-medborgare på de tre orterna. De behov som uttrycktes ligger till grund för projektets insatser. Projektet driver sedan våren 2016 mötesplatser på de tre orterna med hälsofrämjande och samhällsorienterande insatser. På mötesplatserna arbetar lokala samordnare och språkkunniga brobyggare med stöd av volontärer. De hälsofrämjande insatserna består av dusch- och tvättmöjligheter samt enklare hälso- samt sjukvårdsinformation. Samhällsinformation, alfabetisering och lätt svenska är exempel på de samhällsorienterade insatser som erbjuds. Utöver det erbjuds individuell rådgivning och stöd vid myndighetskontakter vid behov. Projektet genomför också regelbunden uppsökande verksamhet på orterna. Under projektets avslutande fas kommer resultat och erfarenheter spridas till aktörer i norra Sverige.

  • Projektet har flera deltagande aktörer:
    Sundsvalls, Örnsköldsviks samt Umeå kommun
  • Svenska kyrkan, föreningarna Street Aid och Ny Framtid i Sundsvall
  • Elimförsamlingen, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan, Svedjeholmskyrkan, EFS-kyrkan samt Frälsningsarmén i Örnsköldsvik
  • Föreningarna Öppen Gemenskap, Läkare i världen, Hjälp Västerbottens tiggare, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan samt EFS i Carlskyrkan i Umeå

Projektet avslutades 181230.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.